Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för psykologi söker nu en Universitetslektor i psykologi förenad med anställning som psykolog vid verksamhetsområde barn och ungdom SUS Nordväst, Region Skåne.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå vid Psykologprogrammet. I undervisningen kan även inkluderas uppdrag i form av kursledning, kursutveckling och kursadministration. Undervisning kan även förekomma inom andra ämnesområden t.ex. allmän psykologi och professionsfrågor. Undervisningen sker på svenska och på engelska. Merparten av undervisningen och examinationerna kommer att ske på svenska, varför god kunskap i såväl tal som skrift i något skandinaviskt språk är nödvändig. Till arbetsuppgifterna hör också forskning och spridning av forskningsresultat, och medverkan i institutionens arbete för att generera extern forskningsfinansiering samt främja institutionens infrastruktur och pedagogiska utvecklingsarbete.

Den kliniska delen av anställningen innefattar kliniskt psykologarbete inriktat mot barn- och ungdomsmedicin.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom psykologi, visat pedagogisk skicklighet i undervisningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan del av den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska/skandinaviska och engelska.

Den sökande ska vara legitimerad psykolog med erfarenhet av kliniskt psykologarbete inriktat mot barn- och ungdomsmedicin.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vetenskaplig- och pedagogisk skicklighet att tillmätas lika vikt. Vidare är även administrativ skicklighet av betydelse för anställningen.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalité), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, förmåga att i nationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Inriktningsmässigt är det särskilt meriterande med undervisningserfarenhet inom professionsprogram.

Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten. Eftersom arbetsuppgifterna innefattar undervisning och examination inom ramen för utbildning inom psykologprogrammet kommer också de sökandes meriter avseende professionell kompetens och erfarenheter av tillämpat psykologarbete utgöra grund för bedömning.

Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid bedömning av de sökandes kvalifikationer och meriter genomförs sedvanlig sakkunniggranskning av universitetet i relation till vetenskapliga-, pedagogiska- och samverkansmeriter, medan sjukvårdshuvudmannen bedömer och yttrar sig rörande de meriter som är relevanta i relation till den kliniska tjänstgöringen.

Villkor
Anställning tillsvidare som universitetslektor i psykologi förenad med anställning som psykolog vid verksamhetsområde barn och ungdom SUS Nordväst, Region Skåne.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1312
Kontakt
  • Hannah Stén, HR, +46462228769
  • Sofia Bunke; Prefekt, +46462221537
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-12
Sista ansökningsdag 2022-05-02

Tillbaka till lediga jobb