Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Vår tvärvetenskapliga forskargrupp knuten till Institutionen för laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten bedriver forskning inom infektionsepidemiologi och förbättrad pandemiberedskap. Gruppen har en mycket bred expertis – som spänner från infektionsmedicin, epidemiologi, immunologi till beräkningsbiologi och medicinsk rätt – och har omfattande nationella och internationella samarbeten. Du kan läsa mer om forskningsprojektet och vår forskningsmiljö i forskningsportalen eller här.

Det aktuella forskningsprojektet leds av professor Jonas Björk (epidemiologi) samt docent Malin Inghammar (infektionsmedicin) och omfattar ytterligare drygt 10 anställda vid olika institutioner och fakulteter. Gruppen är internationell och omfattar både forskare och teknisk expertis. Vi söker nu en doktorand som ska forska kring förbättrad epidemiologisk övervakning med hjälp av big data och maskininlärningsmetoder. Som arbetsplats värnar vi en positiv arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer till varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Det övergripande syftet med ditt doktorandprojekt inom Medicinsk vetenskap – forskningsområde: Epidemiologi – kommer att vara att undersöka hur beredskapen för framtida pandemier och andra hälsokriser i samhället kan förbättras genom att använda stora befolkningsdata i kombination med adekvata analytiska metoder för epidemiologisk övervakning.
I projektet kommer du att använda omfattande befolknings- och hälsodataregister, både från regionala och nationella källor. Vi kommer också att använda befolkningsdata från andra, nyare, källor såsom mobilitetsmönster och internetsökningar. Det kommer även vara aktuellt att använda simulerade data i projektet, exempelvis för biverkningar i samband med vaccinationer samt för att följa hur nya biologiska agens introduceras och sprids i samhället.

Du kommer att studera den allmänna befolkningen men även specifika grupper som äldre som bor i särskilda hus (SÄBO) för att förutsäga risken för lokala utbrott i grupper som är särskilt utsatta för infektionssjukdomar.

Du kommer att utveckla nya AI- och maskininlärningsmetoder för att upptäcka ovanliga mönster eller biverkningar i stora volymer sjukvårdsdata. Modellerna baseras på djupinlärningstekniker, såsom autoencoders och variationsautoencoders och kommer att jämföras med traditionella metoder för liknande övervakningsuppgifter, t.ex. k-means klustring. En viktig aspekt av modellutvecklingen är att effektivt utnyttja tillgängliga datakällor, där begränsade eller otillräckliga datamängder utgör en särskild utmaning för att kunna besvara forskningsfrågorna. Lämpliga utvärderingsmått för de föreslagna metoderna kommer också att vara viktigt att undersöka. Du kommer även att jämföra användbarheten av tillämpade AI-metoder och maskininlärningsmetoder med mer traditionella statistiska metoder t.ex. baserat på regressionsmodellering.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • Magisterexamen i epidemiologi, folkhälsa, beräknings – eller datavetenskap eller närbesläktat område av relevans för forskningsprojektet
 • Dokumenterad erfarenhet av tillämpad artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder
 • Mycket goda kunskaper i engelska
 • God analytisk förmåga, egna drivkrafter och god samarbetsförmåga

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Projektet kräver att du har förmåga att arbeta självständigt samt förmåga att samarbeta väl med andra i forskargruppen och med andra forskare både inom och utanför ämnesområdet.

Meriterande för anställningen är:

 • Tidigare erfarenhet av forskning eller annat arbete på hög nivå i liknande projekt
 • Erfarenhet av att använda befolknings- och hälsodataregister för epidemiologisk övervakning eller monitorering av vaccinbiverkningar
 • Kunskaper om svensk eller skandinavisk infrastruktur för registerforskning
 • Mycket goda kunskaper i svenska

Övrigt

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2357
Kontakt
 • Jonas Björk, +46462226916
 • Johanna Porsklev Burfelt, +46462229639
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-06-20
Sista ansökningsdag 2022-07-22

Tillbaka till lediga jobb