Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kemiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor. 

Ämne
Teknisk mikrobiologi med inriktning mot storskalig datahantering och modellering 

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet är inriktat mot storskalig datahantering och modellering och omfattar aspekter av industriell mikrobiologi. Huvudsakligt forskningsområde är inom kvantitativ mikrobiell fysiologi med tillämpningar inom hälsa, livsmedel, material, och/eller energi. Forskningen omfattar utveckling och applicering av bioinformatikmetoder och modeller för beskrivning av DNA, RNA, Proteiner, och metaboliter hos mikroorganismer, eller mikrobiella samhällen i tillämpade miljöer. Dessutom kommer fokus ligga på utveckling och tillämpning av matematiska modeller och maskininlärning. 

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.
Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 
 • Dokumenterad forskningserfarenhet av teknisk mikrobiologi och storskalig dataanalys, och/eller modellering, och/eller systembiologi inom området.

Övriga meriter

 • Dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och blivit beviljad forskningsmedel i konkurrens.
 • Dokumenterad forskningserfarenhet av AI och dess underdiscipliner.
 • Erfarenhet av att handleda doktorander och examensarbetare.
 • Erfarenhet av undervisning på grundutbildningsnivå inom mikrobiologi.
 • Erfarenhet av ledarskap och/eller ledarskapsutbildning.
 • Erfarenhet av samverkan med näringslivet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. 

Beskrivning av arbetsplatsen  
Avdelningen för teknisk mikrobiologi bedriver grundforskning och tillämpad forskning kring områdena industriell mikrobiologi, livsmedelsmikrobiologi, miljöteknisk mikrobiologi och DNA-analys. Forskningsprojekt vid avdelningen är inriktade på industriellt relevanta områden som mikrobiell produktion av biobränslen, biokemikalier, läkemedel, probiotika, prebiotika, livsmedelssäkerhet, och vattenrening till mer grundläggande forskning som berör cellfysiologi och metabolism, biofilmsfunktion vid dricksvattenproduktion och DNA-baserad analys som omfattar sekvensering och pre-PCR processing metoder. 

Möjlighet finns till samarbete med befintliga och etablerade noder för industriell mikrobiologi. I många forskningsprojekt inom institutionens och fakultetens forskargrupper är proteinkemiska, molekylärbiologiska och kemiska analyser av mycket stor betydelse och bearbetning av analysresultaten kräver allt större resurser och kunskap i bioinformatik och storskalig datahantering. Möjlighet finns också att stärka samarbete med matematiska institutionen och datavetenskap för utveckling av användning av maskininlärning inom industriell mikrobiologi. 

Avdelningen för teknisk mikrobiologi är en del av Kemiska institutionen och är placerad på kemicentrum. Kemicentrum är även hemvist för institutionen för kemiteknik och institutionen för livsmedelsteknik, och är därmed Skandinaviens största samling av kemister. Kemicentrum är en ytterst stimulerande miljö, har en avancerad instrumentpark, och erbjuder ypperliga möjligheter till samverkan med en mångfald av inriktningar inom kemiområdet. Därutöver ligger Kemicentrum mitt i det så kallade kunskapsstråket som sträcker sig från universitetsplatsen i centrala Lund via Biomedicinskt centrum, LTH-campus, ut till MaxIV, ESS och Science Village i Brunnshög. Lunds universitet erbjuder fantastiska möjligheter att utveckla sin egen akademiska verksamhet.
 
Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i teknisk mikrobiologi med inriktning mot storskalig datahantering och modellering

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. 
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten. 
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1286
Kontakt
 • Magnus Carlquist, +46462229875
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-05-05
Sista ansökningsdag 2023-08-14

Tillbaka till lediga jobb