Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen inom biomekanik tillhör Institutionen för Biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga gruppen har i dagsläget ca 12 forskare. Forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader. Målet är att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. 

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppens forskning finns på följande sidor: https://bme.lth.se/research-pages/biomechanics/ eller genom Twitter @Lund_BioMech. 

Ämnesbeskrivning

Biomekanisk analys av höftsjukdomar

Höftbesvär hos barn leder till ökad risk för att utveckla artros i vuxen ålder. En tidig diagnos av abnormal utveckling av höften är därför avgörande för att öka livskvaliteten och minska sammhällskostnaderna för artros. Diagnos skall inte enbart ställas utifrån anatomi, utan även utifrån höftens funktion ur ett biomekaniskt perspektiv. 

Syftet med det här projektet är att minska påverkan av höftrelaterade sjukdomar hos barn och vuxna genom att införa en ny metod för att diagnostisera onormal höftutveckling hos barn. Metoden bygger på att rekonstruera 3D-modeller av höften utifrån kliniska röntgenbilder i 2D med hjälp av en statistisk formmodell. Höftmodellerna i 3D innefattar höftben, lårben och ledbrosk och möjliggör för en ny typ av multifaktoriell analys av höftledens biomekanik. Tre olika aspekter kommer vägas samman och länkas till risken för att utveckla artros: höftanatomin samt den mekaniska responsen av både ledbrosket och benen under daglig rörelse.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Du kommer framför allt att forska inom projektet beskrivet ovan. Forskningen innefattar design, planering och genomförande av numeriska studier samt utveckling och programmering av nya algoritmer.
 • Du förväntas delta i handledning av examensarbeten på mastersnivå. 
 • Du förväntas resa och presentera forskning vid vetenskapliga konferenser och besöka samarbetspartners.  

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biomedicinskt teknik uppfyller den som har:

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • En bakgrund inom biomedicinsk teknik, maskinteknik, sjukhusfysik, eller motsvarande. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av programmering och bildanalys är viktigt, helst med tillämpningar inom Biomedicinsk teknik.
 • Erfarenhet av finita elementmetoden anses positivt. 
 • Kunskap om (bio)mekanik anses positivt.
 • Kunskap om maskininlärning anses positivt.
 • Pedagogiska kompetenser/erfarenhet inom handledning/undervisning anses positivt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svar på urvalsfrågorna.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1799
Kontakt
 • Lorenzo Grassi, lorenzo.grassi@bme.lth.se
 • Hanna Isaksson, hanna.isaksson@bme.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-07-07

Tillbaka till lediga jobb