Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation. Projektet samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science. AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Cirka 14 postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.
För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök Euraxess jobs

AMBER har sex kärnpartners: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Postdoktorstjänsten vid Lunds universitet är placerad vid forskargruppen inom biomekanik som tillhör Institutionen för Biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader.

Gruppen inkluderar 10-12 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på BMC (Biomedicinskt center) i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus, med hjälp av avbildning, spridning och spektroskopi. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare.

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppens forskning finns på följande webbsidor: Biomechanics research group eller genom Twitter @Lund_BioMech.

Särskild ämnes och projektbeskrivning

Inom AMBER kommer arbetet att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För denna specifika tjänst fokuseras forskningen på mjuka vävnader i knäleden som förbinder och överför kroppens krafter under rörelse. Deras speciella uppbyggnad och mikrostruktur tillsammans med en sammansättning av ett kollagenätverk, små mängder proteoglykaner och en omfattande mängd vatten, ger dess mekaniska egenskaper. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar dess sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Tjänsten är inom ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning.

Målet för postdoktorn är att utveckla, genomföra och framförallt analysera data från experimentella avbildningsmetoder för mjukvävnad. Fokus ligger på experiment där synkrotronljusavbildning med faskontrast tomogragrafi används för att studera mikrostrukturen hos brosk och menisk vävnad. Även andra avbildningsmetoder kan ingå. Målet inkluderar att förstå mikrostrukturen av menisk- och broskvävnad, samt hur den påverkas av belastning. Detta kommer utrönas genom in situ experiment där avbildning och mekanisk belastning sker samtidigt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Forskningsuppgifterna fokuserar kring att utveckla, genomföra och analysera experimentell avbildningsdata för mjuka vävnader, specifikt synkrotronbaserad faskonstrast tomografi, för att förstå mjuka knävävnaders (menisk och brosk) svar på simultan mekanisk belastning (så kallade in situ experiment).

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Du är ansvarig för att designa, planera och genomföra experiment, specifikt 3D tomografiavbildning med mekanisk belastning.
 • Du är ansvarig för att designa, planera och genomföra bildanalys, inklusive bildkorrelering, och hantering av stora dataset.
 • Projektet är ett nära samarbete med internationella partners och du förväntas att aktivt interagera med dem.
 • Du förväntas handleda examensarbeten och assistera i handledning av doktorander.
 • Du förväntas bistå gruppen i arbetet med forskningsansökningar.
 • Du förväntas hantera administration relaterat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas.

Övriga krav:

 • Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement
 • Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift
 • Bakgrund inom relevanta metoder
 • Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan)
 • Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • En stark bakgrund inom 3D avbildning och bildanalys
 • Erfarenhet från synkrotronexperiment, specifikt tomografi
 • Erfarenhet av bildkorreleringsmetoder, speciellt digital bildkorrelation i 3D
 • Erfarenhet av biomekanik för vävnader, helst av mekanisk prövning av rörelseorganens vävnader
 • Erfarenhet från multidisciplinära miljöer och samarbeten
 • Internationella närverk och erfarenhet

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats: Jobba hos oss.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Mer information finns på Ambercofund EU

Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst. Ansökan till denna tjänst vid Lunds universitet gör du genom att skapa en PDF enligt nedan instruktion och sedan bifoga denna när du skickar in din ansökan via rekryteringssystemet Varbi som du når genom att trycka på knappen "Logga in och sök detta jobbet".

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

 1. En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen här: Create-europass-cv Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.

 2. En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor. Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract. Mallen kan laddas ner från sidan "For applicants", här: Ambercofund for applicants

  Ytterligare texter att inkludera i PDF-filen är:

 3. Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.
 4. Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).
 5. Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).
 6. Två referensbrev.
 7. Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.
 8. Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande) länk kommer att finnas på sidan "For applicants", här: Ambercoufound for applicants

  Dessutom kommer ansökan att kräva:

 9. Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se Mallen kan laddas ner från sidan "For applicants", här: Ambercofund for applicants
 10. En förinspelad videopresentation (frågeformulärsstyrd, via online videoverktyg, cirka 10 minuter). När du har slutfört resten av ansökningsförfarandet kommer behöriga sökande att få en länk skickad till sig.

Intervjuerna kommer att inledas i april. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök Ambercofund EU

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidigast 1 oktober 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/141
Kontakt
 • Hanna Isaksson, +46462221749/hanna.isaksson@bme.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-01-15
Sista ansökningsdag 2024-03-31

Tillbaka till lediga jobb