Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) har som mål att vara ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom de aeronautiska vetenskaperna där vi i samverkan förstår, förklarar och förbättrar flyget mot ett tillgängligt, hållbart och säkert samhälle i den digitala tidsåldern. Fokusområden för forskningen vid TFHS är: Hållbart flyg, Obemannat flyg och Flygsäkerhet. Området flygsäkerhet överlappar med våra övriga forskningsområden i de aeronautiska vetenskaperna. I vår forskning kring den elektrifierade flygplatsen är säkerhetsfrågorna centrala och i stort behov av ytterligare kunskapsutveckling. Projektet som postdoktorn kommer att vara verksam i är ett samverkansprojekt med universitetet som huvudman, men som också inkluderar flygplatsägare, producenter av infrastruktur, kommun och ytterligare intressenter. Samverkansprojektet kommer att bedrivas under två år med målet att leverera samhällsnytta genom etablerandet av generell konceptbeskrivning för elektrifiering av flygplats och en konkret plan för elektrifiering av Ljungbyheds flygplats. I projektet ingår flera arbetspaket förankrade i forskningen, varav ett är relaterat till människa-teknik-interaktioner, till vilket vi nu rekryterar en postdoktor. Postdoktorn kommer att vara placerad vid Campus Ljungbyhed och vara verksam i ett tvärvetenskapligt team inkluderande forskare från TFHS tre fokusområden. Samverkan kommer också att ske med forskare vid andra institutioner inom LTH.

 

Särskild ämnesbeskrivning

Aeronautiska vetenskaper med inriktning flygsäkerhet innefattar ett systemvetenskapligt förhållningssätt till hur säkerhet uppstår i interaktioner och relationer mellan aktörer och artefakter i det komplexa flygsystemet. Av särskilt intresse är utveckling och anpassning av lagstiftning och regelverk för organisatoriska och tekniska krav på hantering av nya energislag vid flygplatser.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Forskningen kommer att bedrivas självständigt men i samverkan med Universitetslektor inom Flygsäkerhet samt andra forskarkollegor i den tvärvetenskapliga forskargruppen. Forskningen kommer att vara kopplad till projektet om den elektrifierade flygplatsen och andra samverkande forskningsprojekt.

 

Arbetsuppgifterna innefattar:

·        forskning inom ämnesområdet.

·        handledning av examensarbetare och doktorander.

·        arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.

·        samverkan med näringsliv och samhälle.

·        eventuellt undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

·        administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 

Övriga krav:

·        mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

·        goda kunskaper i hur det europeiska flygsystemet regleras och granskas

·        kunskaper i säkerhetsteori

·        förmåga att arbeta självständigt och som del i ett större team

 

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

·        God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

·        Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

·        kunskaper i sociologisk/rättssociologisk teori.

·        kunskaper i flygteknik.

·        erfarenheter som flygtekniker/flygmekaniker eller pilot.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här ansöker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ljungbyhed
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/430
Kontakt
  • Johan Bergström, 046-2220880
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2024-02-12
Sista ansökningsdag 2024-02-29

Tillbaka till lediga jobb