Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Jordmikroorganismer spelar en avgörande roll i nedbrytningen av organiskt material, vilket bidrar till att CO2 släpps ut i atmosfären. Den markanta tidsvariationen av hydroklimatiska förhållanden, där långa perioder av torka följs av regnhändelser, driver fram uttalade fluktuationer i dessa koldioxidutsläpp. Under de senaste 20 åren har betydande framsteg gjorts när det gäller att förstå detta komplexa system. Men nuvarande modeller använder fortfarande föråldrade beskrivningar av föreningar och processer i jordar och saknar en mekanistisk representation av mikrobiella svar på cykler av torkning och återvätning.

Detta projekt syftar till att reda ut klimatets inverkan på markens organiska koldynamik, med fokus på integrationen av nyligen upptäckta insikter i modellering av ökad frekvens av torka, mer extrema torknings- och återvätningshändelser och förhöjda temperaturer. En nyckeluppgift involverar integreringen av nyckelmikrobiella och kolfack från modellerna ECOSMMARTS och RothC i den hydro-biogeokemiska modellen HYDRUS för att ge en mer exakt representation av mikrobiella processer och deras inverkan på utsläpp/bindning över vertikala markprofiler.

Projektet fokuserar uteslutande på modellering men bedrivs i nära samarbete och aktivt tvåvägsutbyte med ett empiriskt team. Kandidaten kommer att fungera som en länk mellan dessa två forskningsmiljöer, representerade av Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Institutionen för biologi.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorandtjänst är att bedriva forskning. Tjänsten kommer också att främja karriärutveckling, inklusive möjlighet till tre veckors utbildning i högskoleundervisning och lärande. Tjänsten kan även innefatta studenthandledning och söka extern forskningsmedel. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden.


Behörighet
För anställning till en postdoktortjänst krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom hydrogeologi, teknik, mark- eller miljövetenskap, biogeokemi eller liknande. Examen bör ha avlagts senast tre år före ansökningsdagen (om inte under särskilda omständigheter).

Ytterligare krav:

 • Utmärkt programmeringskunskap, gärna i Matlab, Fortran eller C/C++.
 • Erfarenhet av mekanistisk modellering av vadosa zon- och markprocesser.
 • Starka matematiska färdigheter, inklusive en gedigen förståelse för ODEs och numeriska metoder.
 • Erfarenhet av att överbrygga gapet mellan modeller och empiriskt arbete.
 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska. 

Bedömningsgrunder
Detta är en karriärutvecklingstjänst främst inriktad på forskning. Tjänsten är tänkt som ett första steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsförmåga inom ämnet.

Vid anställning till en postdoktorandtjänst ska följande utgöra bedömningskriterier:

 • God förmåga att självständigt utveckla och bedriva oberoende högkvalitativ forskning.
 • Publikationer i internationella peer-reviewade tidskrifter (ledande roll).

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökningar ska skrivas på engelska och ska innehålla ALLA följande delar (sammanställda till en PDF-fil):

 • följebrev med en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (max 2 sidor),
 • meritförteckning/CV, inklusive en publikationslista (max 5 sidor),
 • kontaktuppgifter för två referenser,
 • kopia av doktorsexamensbeviset, och andra intyg/betyg som du önskar beaktas (max 3).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/833
Kontakt
 • Albert Brangarí, albert.brangari@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-19
Sista ansökningsdag 2024-04-28

Tillbaka till lediga jobb