Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) balanserar systemperspektivet med kretsperspektivet. Vi designar integrerade kretsar (IC:s) i avancerade nanometer kiselprocesser (främst CMOS), t.ex. radiofrekvens- och millimetervågsradiofronter, dataomvandlare, digitala signalprocessorer samt större system som innehåller både analoga och digitala funktioner. Vårt team består av professorer, docenter, forskare och administrativ personal, vilket tillhandahåller en rik intellektuell miljö som främjar samarbete. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö som förutsättning för en gynnsam professionell tillväxt och en adekvat balans mellan arbetsinsats och persontid. Nyanställda har möjlighet att engagera sig i högrelevanta forskningsprojekt, utbildningsinitiativ och samarbete med företag, vilket bidrar till vårt övergripande uppdrag att främja IC-design. 
På IES återfinns också forskningscentret ”Multidisciplinary Research Centre for Semiconductor System Design” (classIC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), som stödjer design av halvledarsystem. 
Mer om classIC
Mer om SSF (strategiska.se)

Ämnesbeskrivning

Du kommer att designa analog-till-digital dataomvandlare (ADC:er) i en avancerad CMOS-process, med en samplings-hastighet på minst 2GS/s och ett signal-till-brus-och distorsionsförhållande (SNDR) på minst 60dB vid Nyquist (d.v.s. högsta) omvandlingsfrekvensen. Målet är att möta kraven på ultrabredband 6G-kommunikation. En viktig del av projektet är studien, utvecklingen och implementationen av digitala tekniker som förbättrar ADC:ens SNDR, ett tillvägagångssätt som nyligen vuxit enormt i popularitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forsknings-projekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutions-arbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer också att handleda i grundutbildningsprojekt (inklusive magisteruppsatser) samt möjligtvis även yngre doktorander. Som doktorand kommer du också att delta i konferenser där du får möjlighet att presentera ditt arbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Specialisering mot konstruktion av analoga och ”mixed-signal” integrerade kretsar.

Arbetsuppgifterna kräver att du uppfyller de amerikanska exportrestriktionerna (EAR) (bis.gov).

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Avancerade kurser och magisteruppsats i design av integrerade analoga och mixed-mode kretsar.
 • Arbetslivserfarenhet av höghastighetsintegrerade kretsar för radiokommunikation.
 • Förkunskaper om CAD-system för konstruktion av integrerade kretsar.
 • Tidigare erfarenhet av att testa analoga kretsar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-09-01, eller snarast möjligt därefter.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev osv).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-09-01, eller snarast möjligt därefter
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1780
Kontakt
 • Pietro Andreani, Universitetslektor, 046-2224721,pietro.andreani@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-07
Sista ansökningsdag 2024-06-28

Tillbaka till lediga jobb