Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Institutionen för handelsrätt söker nu en postdoktor i arbetsrätt.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva forskning inom området arbetsrätt inom ramen för projektet WorkYP - Working Yet Poor, finansierat av Europeiska unionen inom ramen för utlysningen Horizon 2020 - H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (Governance for the Future). Postdoktorn förväntas utföra forskningsuppgifter inom detta projekt, som rör fattigdom i arbete och särskilt den roll som arbetsmarknadens parter har i hanteringen av frågan.

Postdoktorn kommer att arbeta under ledning av docent Vincenzo Pietrogiovanni (Institutionen för handelsrätt) och i kontakt med forskaren Anna Missiaia (Institutionen för ekonomisk historia).

Postdoktorn kommer att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter och konferensbidrag samt bistå i det ovannämnda Horizon 2020-projektet. Postdoktorn förväntas också samarbeta med övriga forskare vid institutionen, kunna interagera med studenter samt aktivt medverka i institutionens gemensamma verksamhet.

Kvalifikationer och bedömning

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. För att kunna anställas som postdoktor krävs doktorsexamen, helst med specialisering inom arbetsrätt och/eller EU-rätt. Även andra doktorsexamen inom samhällsvetenskap med fokus på arbetsrätt som t.ex. industriella relationer, arbetsekonomi, sociologi eller ekonomisk historia kan beaktas. Sökande med fokus på området kollektiv arbetsrätt prioriteras dock.

Den sökande ska kunna bedriva oberoende forskning på postdoktornivå och ha språkkunskaperna som gör det möjligt att utvecklas i en flerspråkig miljö: mycket goda kunskaper i engelska är nödvändigt och en god förståelse av svenska (eller något annat skandinaviskt språk) kommer att bedömas som en fördel. Postdoktorn ska också ha förmåga att arbeta i grupp.

Vi accepterar ansökningar även om doktorsexamen inte har avlagts vid ansökningstidens utgång, men detta villkor måste ha uppfyllts vid anställningstillfället.

Ansökan måste innehålla ett motivationsbrev där den sökande redogör för sina forskningsresultat i förhållande till fattigdom i arbete och arbetsrätt. Vid utvärderingen av de sökande kommer deras erfarenhet, kunskap och andra personliga egenskaper att beaktas. Sökandenas förmåga att använda sina färdigheter och erfarenheter för att stärka och komplettera befintlig forskningsverksamhet inom Ekonomihögskolan kommer också att beaktas.

Anställningen börjar den 3 februari 2020 enligt ovan nämnda Horizon 2020-projekt.

Postdoktorsanställningens längd är 24 månader.

Frågor om projektet och anställningen kan ställas via e-post till docent Vincenzo Pietrogiovanni: vincenzo.pietrogiovanni@har.lu.se.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs online före den 7 januari 2020 på engelska och måste innehålla följande:

  • En kopia av doktorsexamen eller ett brev som anger förväntat datum för examen.
  • Ett detaljerat curriculum vitae inklusive en lista över publikationer.
  • Ett motivationsbrev.

Villkor

Visstidsanställning, 2 år.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4044
Kontakt
  • Vincenzo Pietrogiovanni, Docent, vincenzo.pietrogiovanni@har.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2020-01-07

返回职位空缺页面