Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen

Denna position är i laboratoriet för cell- och molekylärmekaniologi (LCMM) vid IKVL. Vårt primära fokus är att använda en tvärvetenskaplig och mikroskopibaserad strategi för cellulär mekanotransduktion och cellmigration. Vi finns på BMC D14 och har för närvarande 2 doktorander, 2 forskare och en postdoktor.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en driven postdoktor inom cellmekanbiologi. Anställnignen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdelsedatum är 2020-09-15 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Kandidaten kommer att bedriva forskning som undersöker rollen för den mekaniska extracellulära matrisen (ECM) för epitelial homeostas och kollektiv rörlighet. Specifikt, genom att använda en in vitro 2D och en ny 3D-epitelmodell, med modern modern mikroskopi, kommer kandidaten att undersöka hur integrinaktivering och -reglering via ECM driver förändringar i cellmigrering, proliferering och transkription.

Kandidaten ska utföra följande uppgifter i labbet:

 1. Utveckla ett nytt 2D- och 3D-cellkultursystem med relevanta fluorescenssonder som möjliggör exakt högupplöst avbildning av kollektiv celldynamik.
 2. Arbeta med andra medlemmar i labbet för att utveckla nya material och teknikbaserade metoder för att modulera ECM-miljön, samla in mikroskopidata och analysera data.

Kandidaten kommer att krävas att delta i labbmöten, husseminarier samt presentera data i dessa möten och seminarier. Dessutom kommer kandidaten att vara skyldig att delta och bidra i andra projekt i labbet samt bidra till labbets allmänna funktion.

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrunder:

• god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Kandidaten måste nyligen ha avlagt en doktorsexamen inom biologiska vetenskaper inklusive cell- och molekylärbiologi, cancerbiologi eller cellbiofysik eller motsvarande.
 • Kandidaten ska ha en adekvat vetenskaplig publicering.
 • Kandidaten ska ha erfarenhet av följande tekniker: cellodling av epitelcellinjer och primära kulturer inklusive specifikt MDCK-celler.
 • Kandidaten ska ha expertis och mycket erfarenhet av fluorescensmikroskopi inklusive konfokalmikroskopi, avbildning av epitelceller in vitro, avbildning av cellcytoskelett och dess dynamik och erfarenhet av att arbeta med antingen cell-ECM-vidhäftningar eller cellcelladhesion.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt och pedagogisk förmåga.

Meriterande för anställningen:

Erfarenhet av att arbeta med cellulär mekanotransduktion eller mekanobiologi

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2584
Kontakt
 • Vinay S Swaminathan, forskargruppschef, +46 46 222 07 23
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, +46 46 222 83 47
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-04
Sista ansökningsdag 2020-08-25

Tillbaka till lediga jobb