Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Den konstnärliga forskarutbildningen i fri konst ledande till doktorsexamen utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Med dessa som verktyg och perspektiv utvecklas arbetet med hänsyn till den forskningsfråga den studerande utgår från. I doktorandarbetet utgås från det tänkande som har sin utgångspunkt i bildkonst, samt att avhandlingen också innehåller en reflekterande del.

Antagning

Antagning sker till fyra års heltidsstudier som avslutas med konstnärlig doktorsexamen. Antagning av forskarstuderande sker enligt Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildning.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl drivande av sitt eget forskningsprojekt som att delta i forskarutbildningskurser. Såväl undervisningsspråk som avhandlingsspråk är engelska.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som:

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Särskild behörighet att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som

 • avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för bildkonstnärer eller motsvarande,
 • har utfört konstnärligt eller curatoriellt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för denna del av utbildningen kan bedömas
 • har god förmåga att både förstå och skriva texter på engelska

Bedömningsgrunder

 • den sökandes plan och syfte för ett tänkt arbete och antagningsnämndens bedömning av dessa,
 • den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete,
 • projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),
 • forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivning, och
 • institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning

Instruktioner till sökande

Ansökan ska skrivas på engelska. Till ansökan ska bifogas en forskningsplan i vilken den sökande redogör för sitt forskningsprojekt. Planen ska innehålla projektbeskrivning, metodbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande, inklusive tidplan (3–4 sidor). Vidare skall en konstnärlig portfolio eller motsvarande bifogas. Fysiska bilagor skickas till Konsthögskolan i Malmö, Att. Charlotta Österberg, Box 4035, 203 11 Malmö.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Förväntat startdatum 1 september 2022.

Den allmänna studieplanen finns att ta de av här: Allmän studieplan

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2022-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/132
Kontakt
 • Maj Hasager, ‪040-325700‬
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-01-19
Sista ansökningsdag 2022-03-15

Tillbaka till lediga jobb