Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vikariatet är en del av ett H2020-projekt som handlar om omställningen till ett kolsnålt Europa 2050. Projektet heter REINVENT (Realising Innovation in Transitions for Decarbonisation) och koordineras av professor Lars J. Nilsson.

Ämne

Miljö- och energisystem 

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften är att assistera i koordinationen av REINVENT med uppföljning och rapportering, kommunikation med deltagarna i projektet, samt organisationen av workshops och andra möten. För att säkerställa att det sker i nivå med projektets ambitioner förväntas innehavaren av vikariatet ha en stark bakgrund inom forskningen och en genuin förståelse av den forskning som bedrivs inom projektet.

Vikariatet förutsätter tidigare erfarenhet av management och koordination av akademisk forskning och H2020-projekt. Vikariatet är på deltid 50 %.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av management och koordination av internationella forskningsprogram.
 • Doktorsexamen eller annan erfarenhet av för anställningen relevant forskning är meriterande.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som vikarierande universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av koordination och forskning är de viktigaste urvalskriterierna.
 • Förmåga att arbeta och kommunicera i en mångvetenskaplig och internationell miljö är också viktigt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett följebrev (som beskriver ditt intresse och lämplighet för vikariatet),
 • Ett CV (som innehåller information om examina, kurser, arbetslivsefarenhet och publikationer),
 • Två exempel på publikationer/artiklar,
 • Två rekommendationsbrev.

Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-10-31
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1383
Kontakt
 • Lars J. Nilsson, professor, tfn 046-462224683
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-05-20

Zurück zu Stellenangeboten