Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att vara inriktad mot Harmonisk Analys och Operatorteori. Tjänsten finansieras av Knut och Alice Wallenberg stiftelsens Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare i matematik. Projektet handlar om Calderón-Zygmund operatorer och kommutatorer.

Kvalifikationer 

Doktorsexamen i matematik krävs och ska ha erhållits (eller vara planerad att erhållas) innan anställningens startdatum. Du ska ha mycket goda kunskaper inom harmonisk analys, operatorteori, komplex analys och funktionalanalys, och helst redan ha bedrivit forskning om viktade olikheter, matrisviktade olikheter eller kommutatorer. Du ska ha förmåga att planera och genomföra forskning på hög nivå och detta ska avspeglas i dina publikationer. Du ska vara motiverad, initiativrik, kunna arbeta självständigt och i grupp, samt vara uthållig. Slutligen krävs goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt målsättningen för Wallenbergstiftelsens matematikprogram, riktar sig tjänsten främst till dem som har avlagt sin doktorsexamen på ett icke-svenskt lärosäte. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrund

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen kommer i första hand att baseras på dina vetenskapliga meriter och din potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Här spelar kvaliteten på dina publikationer en mycket stor roll, men även din beskrivning av tidigare och planerad forskning är viktig. Vid en eventuell intervju kommer din förmåga att muntligt presentera din forskning att testas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt ett särskilt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver ditt tidigare forskningsarbete, framtida forskningsplaner och intresse för tjänsten (max 3 sidor). Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, publikationslista, kontaktuppgifter till minst två referenser, kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. övriga intyg/betyg som du önskar åberopa. Om möjligt får en elektronisk kopia av doktorsavhandlingen gärna bifogas. Alla dokument ska vara i PDF-format.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2456
Kontakt
  • Sandra Pott, professor, 046-222 85 42
  • My Geborek, personalsamordnare, 046-222 48 53
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-07-23
Sista ansökningsdag 2018-09-06

Zurück zu Stellenangeboten