Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Forskningen är främst tänkt att behandla problem inom teorin för normala slumpmatriser och mer allmänna tvådimensionella beta-ensembler. Även endimensionella processer (Hermiteska egenvärdes-processer, etc) är relevanta. Teorin för denna slags punktprocesser utgör en del av ett aktivt forskningsområde som erbjuder möjligheter att arbeta med ett brett urval av problem inom ren och tillämpad analys, till exempel med inriktning mot potentialteori, operatorteori, multiplikativt kaos, fysikaliska fältteorier och annat. Den framgångsrike kandidaten kommer följaktligen att ges viss flexibilitet att inrikta sig på andra för ämnet relevanta inriktningar.

Kvalifikationer

Du bör ha en stark bakgrund inom matematisk analys samt någorlunda goda kunskaper om sannolikhetsteori. Tidigare erfarenhet inom något område relaterat till projektet, såsom slumpmatriser, är en bonus. Sökande med en doktorsgrad inom analys eller för projektet relevanta delar av matematisk statistik, matematik fysik, m.m., kommer att ges prioritet. (”Relevant” kan till exempel betyda teori för punktprocesser inom matematisk statistik, konforma fältteorier inom fysiken, etc.) Du ska ha förmåga att planera och genomföra forskning på hög nivå, vilket bör avspeglas i dina publikationer. Du ska vara motiverad, initiativrik, kunna arbeta självständigt och i grupp, samt vara uthållig. Slutligen krävs goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Behörighet

Forskare som avlagt doktorsexamen inom ett för projektet relevant ämne senast sex år innan sista ansökningsdagen är behörig att söka tjänsten. Även avancerade doktorander, som kan förväntas att doktorera innan tiden för tillträdet, är behöriga att söka.

Bedömningsgrund

Bedömningen kommer i första hand att baseras på dina vetenskapliga meriter och din potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Här spelar kvaliteten på dina publikationer en mycket stor roll, men även din beskrivning av tidigare och planerad forskning är viktig. Vid en eventuell intervju kommer din förmåga att muntligt presentera din forskning att testas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Anställningen är tidsbegränsad till 1 år och ska avse heltid.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver ditt tidigare forskningsarbete, framtida forskningsplaner och intresse för tjänsten (max 3 sidor). Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, publikationslista, kontaktuppgifter till minst två referenser, kopia av examensbevis för doktorsexamen och/eller övriga intyg/betyg som du önskar åberopa. Om möjligt får en elektronisk kopia av doktorsavhandlingen gärna bifogas. Alla dokument ska vara i PDF-format.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2769
Kontakt
  • Yacin Ameur, docent, +46 46 222 77 91, yacin.ameur@math.lu.se.
  • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-08-22
Sista ansökningsdag 2018-10-10

Zurück zu Stellenangeboten