Lunds universitet, LTH, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad på Institutionen för Immunologi (www.immun.lth.se) på Medicon Village i Lund och är del av CREATE Health (www.createhealth.lth.se) och Lunds universitets Cancer center (www.lucc.lu.se).

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att fördjupa förståelsen av immunmikromiljön i maligna lymfom. Specifika mål inkluderar användning och utveckling av metoder för att kvantifiera immunceller i hematologisk vävnad, utveckla integrerade modeller, som kombinerar biologiska och kliniska data, för att förklara svar på behandling och identifiera nya immunterapeutiska målmolekyler. Projektet genomförs i samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och den nordiska mantelcellslymfom-gruppen.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Projektet använder ny teknik, och den etablerade SpatialOmics@LU infrastrukturen (www.lth.se/spatialomicslu), för att generera unik molekylär information om cellulära interaktioner mellan cancerceller och immunförsvaret. 

Arbetsuppgifterna inkluderar:

 • Planera och utföra spatialt upplösta molekylära och cellulära analyser med olika metoder.
 • Utveckla bioinformatiska arbetsflöden för att besvara specifika biologiska frågor och identifiera terapeutiska målmolekyler.
 • Utveckla integrerade modeller för att öka den grundläggande immunologiska förståelsen och ta fram prognostiska modeller för klinisk användning.
 • Vara delaktig i samarbeten med kliniker och andra forskare för att utveckla nya tvärvetenskapliga studier relaterat till projektet.
 • Vara delaktig i undervisning på kurser och av projektstudenter.
 • Bidra till institutionens utveckling genom aktivt deltagande i gemensamma möten och aktiviteter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Immunteknologi uppfyller den som har:

 • minst 240 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet eller motsvarande, eller
 • civilingenjörsexamen eller annan examen på motsvarande nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Praktiskt erfarenhet av bildanalys
 • Kunskap och erfarenhet av programmeringsspråk såsom R och Python.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Utbildning/kunskap inom immunologi
 • Praktisk erfarenhet av bildanalyser
 • Praktisk erfarenhet av R-studio
 • Praktisk erfarenhet av Python

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/524
Kontakt
 • Sara Ek, Professor, 046-2223824, sara.ek@immun.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb