Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsbeskrivning och ämnesmiljö

Anställningen är placerad vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. På avdelningen bedrivs utbildning på grundnivå upp till kandidatexamen, på avancerad nivå inom masterprogrammet för historiska studier (i samarbete med historiska institutionen) samt forskarutbildning. Avdelningen är del av Nationella forskarskolan i historiska studier, ett samarbete mellan fem svenska universitet för forskarutbildning i ämnen med historisk inriktning.

Idé- och lärdomshistoria i Lund har en förhållandevis bred profil. Här finns en sedan länge etablerad filosofihistorisk tradition och en senare inriktning mot begreppshistoria. Vidare finns det en äldrehistorisk inriktning som främst ansluter till det kulturhistoriskt breda fältet tidigmoderna studier. Till detta kommer flera forskares intresse för medicinhistoria liksom teknik- och vetenskapshistoria med anknytning till det tvärvetenskapliga fältet ”Science and Technology Studies (STS)”.

Arbetsuppgifter

Den som anställs förväntas aktivt delta i alla delar av avdelningens och institutionens verksamhet. 

Huvuduppgiften är att planera och genomföra undervisning i idé- och lärdomshistoria på svenska och engelska. Undervisningen innebär såväl föreläsningar och seminarier som handledning av uppsatser på alla nivåer. Till undervisning inräknas även kursansvar, kursadministration och pedagogisk utveckling. Undervisning i institutionens närliggande ämnen kan bli aktuellt.

Utöver undervisning ingår egen forskning och forskningsrelaterad verksamhet (minst 20 % av heltid) samt aktivt deltagande i ämnets forskningsmiljö. 

Ledningsuppdrag, såsom till exempel avdelningsansvar, kan bli aktuella. 

Krav för behörighet

 • Avlagd doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag.
 • Förmåga att kunna undervisa på svenska inom två år från anställningens första dag. 

Bedömningsgrunder

 • God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet, vilket även inbegriper administrativ förmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl beaktas.

Särskilt meriterande i fallande ordning

 • Bred erfarenhet av undervisning i idé- och lärdomshistoria på universitetsnivå från nybörjarnivå till avancerad nivå.
 • Förmåga att erhålla externa forskningsmedel.
 • Erfarenhet som studierektor, avdelningsansvarig eller andra ledningsuppdrag.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter.

Villkor

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer om att vara anställd hos oss här. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2850
Kontakt
 • Anna Kvist, rekryteringskoordinator, www.ht.lu.se/person/AnnaKvist
 • Gabriella Nilsson, prefekt, www.kultur.lu.se/person/gabriellanilsson/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2024-02-15
Sista ansökningsdag 2024-04-01

Tillbaka till lediga jobb