Lund University, Faculty of Social Sciences , The Department of Psychology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi
Vi söker två postdoktorer med hög vetenskaplig kompetens och stark önskan att bidra till vår forskningsmiljö.

Institutionen för psykologi är en av de större institutionerna vid universitet med ca 90 anställda och 1300 studenter. Institutionens forskare har nära samarbete med kollegor inom flera andra fakulteter såväl som med det omgivande samhället. Lunds universitet har en excellent infrastruktur för forskning med bl a tillgång till avancerade hjärnavbildningstekniker och en mångfald av resurser inom Lund University Humanities Lab. Institutionen har också samarbeten inom ramen för det multidisciplinära Pufendorfinstitutet

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår egen forskning (80%) och undervisning på samtliga nivåer (20%).

Kvalifikationer och bedömning

För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen i Psykologi. Doktorsexamen får inte vara mer än högst tre (3) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan bara göras om särskilda skäl föreligger). Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Grund för bedömning är förmåga att utveckla och genomföra forskning, av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.
Främst beaktas vetenskaplig förmåga. Den sökande ska kunna dokumentera god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer. Sökande ska bedriva forskning som har en tydlig relation till forskningen vid institutionen. En forskningsplan (max 4 sidor) ska bifogas ansökan, där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva och hur den relaterar till forskning vid institutionen.

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier:

- Forskningsplanens relevans, styrka och relation till institutionens forskning

– Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till institutionens forskning

- Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga

– Undervisningsförmåga. Det är också väsentligt att de sökande avser att vistas i Lund under sin anställningstid för att aktivt bidra till forskningsmiljön.

Ansökan

Ansökan måste innehålla följande:

1. Forskningsplan som tydligt anger relation till pågående forskning vid institutionen, maximalt 4 sidor.

2. Ett CV med kopior av examensbevis

3. En publikationslista

4. Upp till tre (3) representativa publikationer

5. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Villkor

Postdoktor är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären.

Observera att en anställd som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3073
Kontakt
  • Anna Melin Iqbal, 046 222 8769
  • Robert Holmberg, 046 222 8768
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-18
Sista ansökningsdag 2019-11-17

Takaisin avoimiin työpaikkoihin