Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Tjänsten är placerad på avdelningen för kommunikationsteknologi vid institutionen för elektro- och informationsteknologi. Avdelningen har 8 seniora forskare och ca 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi med trådlös kommunikation i en bredare bemärkelse och verksamheten sträcker sig från kommunikationsteori till implementering av antennstrukturer.

Tjänsten finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin och ett betydande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering av forskare. Programmet innehåller forskning om artificiell intelligens och autonoma system som samverkar med människor och anpassar sig till den omgivande miljön med hjälp av sensorer, information och kunskap för att bygga intelligenta system av system.

WASPs vision är framstående forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara som är gagnelig för svensk industri. Läs mer: wasp-sweden.org


Ämne
Kommunikationsteknologi med inriktning mot optimering och autonoma trådlösa system

Särskild ämnesbeskrivning
Trådlösa system är i regel en förutsättning för samarbetande autonoma system. Bäst prestanda erhålls genom gemensam, ibland distribuerad, optimering av en eller flera samtidiga kostnadsfunktioner. En del av ämnesområdet berör just trådlösa autonoma system där hänsyn tas både till den trådlösa länkens egenskaper och till den autonoma processen som ska styras. Den andra delen rör optimering av det autonoma trådlösa systemet i sig. Komplexiteten i dagens trådlösa system är hög och utvecklingen går därför mot att ha större inslag av autonomi och självkonfiguration även i själva nätet. Framtida trådlösa system förväntas vara mer adaptiva till själva användningsområdet, men även till den omgivning de befinner sig i och lära sig hur den ser ut. Ämnesområdet spänner därför delområdena optimering, maskininlärning, distribuerad synkronisering, styrning av trådlösa nät, och styrning via trådlösa nät.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med industri och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
 • Bidrag till WASP:s bredare mål inom forskning, utbildning, och utåtriktat samarbete


Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.


Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.


Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Bakgrund inom flera av delområdena optimering, maskininlärning, distribuerad synkronisering, styrning av trådlösa nät, och styrning via trådlösa nät.
 • Erfarenhet av postdoktoral forskning under minst två år i en annan forskningsmiljö än det universitet där den sökande disputerade.


Övriga meriter

 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.
 • Dokumenterad erfarenhet från undervisning och att handleda doktorander och examensarbetare.
 • Administrativ erfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.


Vi erbjuder
 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, Jobba hos oss


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/ 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3369
Kontakt
 • Buon Kiong Lau, buon_kiong.lau@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2022-11-10
Sista ansökningsdag 2023-01-04

Tillbaka till lediga jobb