Lunds universitet, Designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Postdoktortjänsten är placerad på Inst. för Designvetenskaper på Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet. Designvetenskaper är en tvärvetenskaplig institution som integrerar design, teknik och människor i sin forskning och utbildning. Den utlysta tjänsten finansieras inom ramen för ett nybildat centrum - Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN). Du kommer att vara en del av centrumets interdisciplinära forskningsmiljö bestående minst 3 andra postdoktorer tillsammans med doktorander, och seniora forskare från Ekonomihögskolan och Lunds tekniska högskola. Du förväntas aktivt att bidra till forskningen inom det tvärvetenskapliga centrumet, både i samarbete med andra och individuellt.

Ämnesbeskrivning
Ämnet transformativ innovation syftar till att förstå, förklara och förbättra verksamheter med fokus på utveckling och anpassning av nya och befintliga lösningar (t ex system, varor och/eller tjänster) samt nya eller förändrade processer (t ex tekniska, organisatoriska och affärsmässiga) för att skapa värde för individer, grupper, företag och andra organisationer samt samhälle. Forskningen adresserar såväl mänskliga, organisatoriska, processmässiga och tekniska aspekter såsom användarcentrerad design, teknik- och affärsutveckling, utvecklingsmetodik, integration och samverkan, industrialisering samt hållbar utveckling.

Särskild ämnesbeskrivning
För att klara klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsmål måste det ske en snabb utveckling och omställning inom näringslivet de kommande 5-10 åren, och finnas en politik som främjar detta. Det innebär förändringar i konsumtion och produktion, ökad resurseffektivitet och cirkularitet, samt nya branschkopplingar, samarbetsformer, värdekedjor och affärsmodeller. Inom Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) bygger vi kunskap för att hantera dessa utmaningar.

En nyckel till omställningen är digitalisering och nyttjandet av olika digitala verktyg och artificiell intelligens. Baserat på tillförlitliga data från företag/organisationer kan analyser genomföras, nya algoritmer utvecklas och applikationer och lösningar för hållbar näringsverksamhet tas fram. Denna utveckling är dock fortfarande i sin linda och det behövs betydande forskning i att tillämpa digital teknik och utvärdera dess faktiska värde för ingående företag, försörjningskedjor och samhället i stort.

Till denna tjänst söker vi en postdoktor som kan utveckla, tillämpa och utvärdera digitala verktyg (såsom artificiell intelligens, internet of things, cloud computing) i syfte att påskynda omställningen av näringslivet till en hållbar utveckling. Tillämpningsområden rör hållbara och cirkulär affärsupplägg utifrån både ett producent-och konsumentperspektiv och inkluderar nära samarbete med ingående aktörer. Fokus är alltså inte på den digitala tekniken i sig utan på dess tillämpning, nyttogörande och bredare effekter.

Du, tillsammans med de andra postdoktorerna inom SSCEN kommer bidra med kompletterande kompetenser relaterade till strategi, hållbara och cirkulära försörjningskedjor, digitalisering, regional och industriell policyutveckling, entreperenörskap och finansiering/redovisning. Nära samarbete kommer även ske med centrumets doktorander och seniora forskare.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Att aktivt söka extern finansiering i samarbete med andra SSCEN medarbetare ingår också i arbetsuppgifterna. Även undervisning kan ingå, dock högst 20% av arbetstiden.

Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar exempelvis att:
Forskning inom ämnesområdet Empiriska studier Utveckling, tillämpning och utvärdering av digitala verktyg för hållbart näringsliv Samskapande av teoretiska och analytiska ramverk Gemensamt skriva och publicera vetenskapliga artiklar arbeta med att söka extern forskningsfinansiering, undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samverkan med näringsliv och samhälle, administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom eller relaterat till anställningens ämnesområde. Intyg på att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer de sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift mycket goda kunskaper inom tillämpningen av digitala verktyg god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet. Pedagogisk förmåga

 Övriga meriter:

Dokumenterad kunskap och erfarenhet av att tillämpa digitalisering Dokumenterad erfarenhet av avancerade digitala verktyg (t.ex. generiska algoritmer, neurala nätverk, digitala twillingar eller liknande)

Beprövad erfarenhet av att samarbeta med samhällsaktörer (företag, beslutsfattare). Kunskaper i svenska, både muntligen och skriftligen. Hänsyn kommer att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker forskning inom SSCEN och institutionen relaterat till både ämnesområdet och SSCENs forskningsomården ) och hur den sökande kan bidra till SSCENs framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. ”

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Så här söker du
Ansökan ska vara skriven på engelska och sammanställd i en PDF-fil som innehåller:

  • Résumé/CV, inklusive en lista över publikationer
  • En allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen, inklusive en beskrivning och diskussion om hur detta kompletterar och stärker projektets målsättning (max 3 sidor),
  • Kopia av doktorsexamensbeviset, och andra relevanta intyg/betyg.
  • Kontaktinformation till minst två referenser (används för kandidater som kallas till intervju).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2814
Kontakt
  • Fredrik Nilsson, professor, +46709580079
  • Lars Bengtsson, professor, +46708129945
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-10-25

Tillbaka till lediga jobb