Lunds universitet, Institutionen för translationell medicin

Beskrivning av arbetsplatsen
På avdelningen för diagnostisk radiologi, Institutionen för Translationell medicin, bedrivs forskning relaterat till klinisk bilddiagnostik. LUCI (Lund University breast Cancer Imaging) är en tvärvetenskaplig forskargrupp som bedriver forskning som huvudsakligen inriktar sig på innovativa kliniska avbildningsmetoder inom bröstcancerdiagnostik med ett särskilt fokus på screening och artificiell intelligens. Avdelningen, samt LUCI, leds av prof. Sophia Zackrisson och består av såväl forskare som teknisk personal. Mer information finns här.

Vår forskargrupp är pionjärer inom mekanisk avbildning (Mechanical Imaging – MI) av bröst, en metod där spänning (reaktivt tryck) på den komprimerade bröstytan mäts under en mammografiundersökning - bröströntgen. Det är viktigt att en ny modalitet genomgår omfattande tester, både genom kliniska studier på patienter och genom virtuella studier och simuleringar. Emellertid har ännu inte verktyg som tillåter det senare blivit utvecklade. Tillsammans med samarbetspartners från institutionen för biomedicinsk teknik, LTH, siktar det här doktorandprojektet på att göra just detta.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; Jobba hos oss .

Arbetsuppgifter
Doktorandens uppgift kommer att vara att kombinera spjutspetsforskning i form av realistiska datorsimuleringar med användandet av unika kliniska data och att förbereda, skriva och publicera vetenskapliga artiklar baserade på resultaten. Doktoranden kommer att utveckla, validera och använda en ny generation av digitala, deformerbara multimodalitetsfantom, och använda dem för att karaktärisera hur MI i kombination med mammografibildtagning. Detta innefattar modellering och programmering i olika mjukvarumiljöer, så väl som praktiska experiment och mätningar i laboratorie- och klinikmiljö.

Arbetet kommer att utföras i ett multidisciplinärt team, i samarbete med internationella samarbetspartners. Doktoranden förväntas och uppmuntras deltaga i internationella konferenser och andra möten, så väl som regelbundna gruppmöten och seminarier och genomförande av obligatoriska kurser. Andra arbetsuppgifter såsom handledning av studenter och undervisning kan tillkomma.

Övriga kvalifikationer
Andra krav för anställningen är:

 • Examen på avancerad nivå (MSc eller motsvarande) inom biomedicinsk teknik, sjukhusfysik eller annat relevant ämne inom fysik, ingenjörsvetenskap eller datorvetenskap
 • Kunskaper inom modellering med finita elementmetoden för biomekaniska applikationer och användning av relevant programvara
 • Goda programmeringskunskaper
 • En välutvecklad förmåga att presentera avancerade ämnen verbalt och i skrift.
 • Goda kunskaper i engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För anställningen krävs att du är kommunikativ, noggrann, nyfiken och engagerad i ämnet.

Meriterande för anställningen är:

 • Teoretisk och praktisk erfarenhet av mjukvävnadsmekanik
 • Teoretisk och praktisk erfarenhet av medicinteknik
 • Specifika färdigheter i relevanta programspråk och programvara, t.ex. Matlab och Python
 • Goda kunskaper i svenska

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad fyra år enligt HF 5 kap 7 och avser heltid. Startdatum är 2024-01-31 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan till tjänsten sker genom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna och varför du är intresserad av tjänsten. Ansökan behöver även innehålla ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-01-31 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3010
Kontakt
 • Magnus Dustler, handledare
 • Sophia Zackrisson, forskargruppschef, +4640338797
 • Ditte Mårtensson, HR, +4640391336
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-27
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb