Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för informatik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid institutionen för informatik finns vägvisande forskning och näringslivssamverkan inom informatik. Vi har en attraktiv grundutbildning som ger våra studenter fördelaktiga akademiska examina på vägen till arbetslivet eller forskarutbildning. Vi koordinerar det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan, samt erbjuder flertalet fristående kurser samt det internationella magisterprogrammet i informationssystem.

Lunds universitet ledigkungör minst en anställning som universitetslektor i informatik, särskilt design av informationssystem. Anställningen är på heltid och innebär tillsvidareanställning med placering vid Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter och ämnesområde
Arbetsuppgifter omfattar både undervisning, handledning och forskning. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska. Det är ett krav att sökanden ska kunna undervisa på båda dessa språk. Maximalt 70% undervisning och ett minimum av 20% forskning och 10% administrativa sysslor utgör tjänsten. Fördelningen undervisning och forskning kan förändras beroende på anskaffning av externa medel.

Institutionen behöver stärka forskning och utbildning inom områdena design, utveckling, implementation och utvärdering av informationssystem.

En viktig del i arbetet består av samverkan, både nationellt och internationellt, med andra institutioner och universitet inom ämnesområdena informatik och informationssystem. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka i arbetet att säkerställa forskningsfinansiering. Det är också viktigt att kunna samverka med företag och organisationer gärna både nationellt och internationellt.

Givet den utvecklingsfas som institutionen befinner sig i är det önskvärt att sökande är i en aktiv och produktiv fas av sin akademiska karriär och förtrogen med den internationella forskningsfronten inom design av informationssystem inom de nämnda områdena.

Behörighet och kompetens
För att komma ifråga för anställningen krävs bred och djup erfarenhet och kompetens inom digitalisering och automation av verksamhet genom design av IT-stödda informationssystem. Detta inkluderar erfarenhet och kompetens inom verksamhetsmodellering och verksamhetsarkitektur. Erfarenhet och kompetens inom eHealth och AI är meriterande.

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen i för anställningen relevant ämne samt visad pedagogisk skicklighet (HF 4 kap, 3§). Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla läraranställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid meriter inom informationssystemdesign enligt ovan beskrivna färdigheter. Den vetenskapliga meriteringen beläggs företrädesvis genom konferenspapper presenterade vid internationellt välrenommerade konferenser och/eller publikationer i internationellt rankade vetenskapliga journaler.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskole­pedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående grund- och masterutbildning samt forskning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Institutionen för informatik är en liten institution, varför det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor vikt. Ett viktigt inslag i anställningen blir därför att aktivt delta i lärarkollegiets arbete med utveckling av institutionens utbildningar samt övriga verksamhet.

För ytterligare information om bedömningsgrunder se "General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management"

Ansökan
Ansökan görs via Lunds universitets rekryteringssystem genom att klicka på "Logga in och ansök"-knappen längst upp till höger i annonsen.

Vid Ekonomihögskolan används en meritportfölj för att dokumentera och redovisa meriter, se anvisningar: "Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at LUSEM" www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position

Ansökan ska laddas upp i rekryteringssystemet som tre separata pdf-filer i enlighet med instruktionerna.

Ansökan ska vara inkommen senast den 15 januari 2019.

Övrigt
Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: Nicklas Hoilmberg, prefekt Tel: 046-222 80 29, e-post: nicklas.holmberg@ics.lu.se

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3330
Kontakt
  • Nicklas Holmberg, prefekt, 046-2228029
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-15
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Retour aux postes vacants