Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Blandfasiga moln som innehåller både is och flytande vatten är grundläggande för klimatsystemet, eftersom de bestämmer nettostrålningen som kommer in i det. Koncentrationen av is påverkar de mikrofysiska och radiativa egenskaperna hos dessa moln och kan därmed påverka klimatet och hur snabbt klimatförändringen går. Ändå är initieringen av is i moln osäker.

Detta projekt syftar till att representera laboratorieobservationer av isinitiering i en klimatmodell och att undersöka effekterna av tidsberoende aktivitet av iskärnsaerosoler för klimatsystemet.

Projektet ingår i ett större samarbete mellan experimentalister och atmosfärsmodellerare i Sverige, Norge och USA.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att innebära numerisk modellering. Studenten kommer att förbättra off-line simulering med molnscheman från en global modell för två observerade fall av moln. Representationen av isinitiering kommer att förbättras med hjälp av laboratoriedata. Mekanismer för klimatpåverkan från isinitiering i moln genom damm- och sotaerosoler kommer att undersökas. Detta kommer att innebära progrmmering med FORTRAN 90 i en UNIX-miljö.

Kvalifikationer
Denna position är ett introduktionssteg till en forskningskarriär.

Studenter med bakgrund i numerisk modellering och kunskap om fysik och meteorologi uppmuntras att söka.

Krav:

  • Sökanden måste ha en kandidatexamen eller magisterexamen i fysik, meteorologi eller motsvarande område.
  • Sökande ska ha erfarenhet av FORTRAN i UNIX-miljö.

Det är önskvärt att ha dokumenterad kunskap från sin universitetsutbildning i

  1. Matematik, speciellt differentialekvationer
  1. Numeriska metoder och / eller datorprogrammering
  1. Fysisk meteorologi (t ex molnfysik).

I ansökan ska sökandena ge bevis för hur de uppfyller dessa krav.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/847
Kontakt
  • Vaughan Phillips, universitetslektor, 046-222 17 32, vaughan.phillips@nateko.lu.se
  • Vendela Breeze, personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-05-21

Retour aux postes vacants