Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare.

Forskargruppen inom krypto och säkerhet vid institutionen för elektro- och informationsteknik är verksam inom forskning och undervisning kring kryptografiska algoritmer och datasäkerhet, både teoretiska aspekter, såväl som praktiska tillämpningar. Förutom en gedigen nationell och internationell akademisk basverksamhet har gruppen omfattande industrisamarbeten. Undervisningen omfattar kryptoteknik, datasäkerhet och webbsäkerhet, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Ämne

Datasäkerhet/Kryptologi

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet för den utlysta tjänsten är kryptologi och dess teoretiska analys. Forskningen kommer att vara fokuserad på att ur ett teoretiskt perspektiv analysera säkerhet och design av framtidens kryptografiska algoritmer och metoder. Detta innefattar såväl symmetriska kryptosystem som asymmetriska kryptosystem, olika teoretiska modeller för säkerhetsanalys, och implementationsaspekter med fokus på både mjukvara och hårdvara. Exempel på algoritmer och tillämpningar finns i pågående standardiseringsprojekt inom telekommunikation och inom autonoma system. Exempel på ytterligare allmänna tillämpningar för kryptologi finns inom en pågående digitalisering av samhället och en framtida värld av uppkopplade enheter och människor.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller
 • uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet som postdoktor.
 • Visat forskningsmeritering inom området kryptologi genom att ha (sam)författat artiklar publicerade i IACR konferenser eller IACR workshops (se iacr.org).

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av teoretisk analys och design av kryptografiska algoritmer.
 • Erfarenhet av sidokanalsattacker för symmetriska kryptosystem.
 • Erfarenhet av analys av asymmetriska kryptografiska algoritmer som nyttjar nya underliggande problem såsom LWE (learning with errors) och olika närliggande varianter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i datasäkerhet

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Dokumenterad progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och med goda bedömningar söka extern finansiering.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa, leda och organisera kurser.
 • Dokumenterad förmåga att handleda studenter på masternivå och biträda i handledning av doktorander.
 • Förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2817
Kontakt
 • Daniel Sjöberg, +46462227511
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-09-11
Sista ansökningsdag 2019-09-25

Retour aux postes vacants