Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en biträdande lektor i rättssociologi som befinner sig i början av karriären. Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning i rättssociologi på grundnivå och avancerad nivå. Anställningen utgörs av 50 procent forskning och 50 procent undervisning och eventuell administration.

I arbetsuppgifterna ingår att

- bedriva forskning i rättssociologi av hög internationell kvalitet
- bedriva undervisning av hög kvalitet på samtliga utbildningsnivåer
- aktivt bidra till en positiv utveckling av institutionens forskningsmiljö
- bidra till utveckling av utbildningsprogram och kurser
- aktivt arbeta med projektansökningar till externa finansiärer

Behörighet:

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom rättssociologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Kravprofil:

Sökanden skall ha doktorsexamen i rättssociologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Företräde kommer att ges till den som kan undervisa både på svenska och engelska. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa medel är en merit. Sökande ska kunna arbeta självständigt med både undervisning och forskning på ett ansvarsfullt och strukturerat sätt. Internationella forsknings- och undervisningserfarenheter är meriterande. Viss vikt läggs vid administrativ skicklighet. God samarbetsförmåga är ett krav.

Bedömningsgrund:

Anställningen är en meriteringsanställning varför sökande som disputerat högst fem år före utlysningen kommer att prioriteras. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes förmåga och utvecklingspotential vad gäller pedagogisk och vetenskaplig skicklighet och därutöver förmåga att utveckla forskning inom ämnesområdet samt att erhålla externa forskningsmedel. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationellt samarbete, samt graden av progression efter avhandlingen. Vid bedömning kommer även vikt läggas vid samarbetsförmågan. Viss vikt läggs vid administrativ skicklighet.

Befordran:

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställd universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Efter halva anställningstiden sker en utvärdering. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:
Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare.
Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.

• Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare.
Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.


• Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Den pedagogiska kompetensen ska dokumenteras i en pedagogisk portfölj.


• Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra
utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.

• Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.

• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och
utvecklingsarbete.

• Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor. Vid prövning till lektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg.

• Sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

• kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration

Ansökningsförfarande 

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http:// www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders.kirchner@sam.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/976
Kontakt
  • Matthias Baier, Prefekt , 046- 222 73 33, matthias.baier@soclaw.lu.se
  • Anna Melin Iqbal, 046 - 222 41 48, anna.melin_iqbal@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-07-05
Sista ansökningsdag 2020-08-23

Retour aux postes vacants