Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställning

Anställning tillsvidare som universitetslektor i anestesiologi och intensivvård förenad med anställning som specialistläkare/överläkare med placering  vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsgrupper som finns inom en medicinsk fakultet. En viktig del är att medverka i undervisningen inom läkarprogrammet. Innehavaren förväntas även vara beredd att ta ledningsansvar inom läkarprogrammet, framför allt vad gäller anestesiologi och intensivvård samt akut omhändertagande, men andra övergripande uppdrag kan också förekomma. Läkarprogrammet har i nuläget verksamhet Malmö, Lund och Helsingborg samt kliniska placeringar vid andra sjukhus. Innehavaren bör därför vara beredd på att arbetsuppgifter kan förekomma på mer än en ort. Därutöver förväntas innehavaren delta i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom fakultetens olika utbildningsprogram.

Innehavaren förutsätts leda forskningen inom anestesiologi och intensivvård på en hög nivå̊ och samtidigt stimulera kollegor och doktorander till lokala samarbeten som utvecklar institutionens breda verksamhet vidare. Detta ska ske i nära samarbete med andra forskargrupper vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus samt gärna i nationella och internationella forskningsmiljöer.

I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat vetenskaplig skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Vidare krävs pedagogisk skicklighet. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig, om det inte föreligger särskilda skäl. I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, ska innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet.

Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Den sökande ska vara legitimerad läkare och specialistkompetent i anestesi och intensivvård.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska visa pedagogisk, vetenskaplig, administrativ och klinisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten. 

Den sökande ska visa pedagogisk skicklighet av relevans för ämnet såväl inom undervisning som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Den sökande ska visa vetenskaplig skicklighet genom att bedriva egen aktuell forskning på hög nationell eller internationell nivå i anestesiologi och intensivvård. 

Den sökande ska visa god förmåga till ledarskap, samarbete och samverkan med det omgivande samhället.

Meriterande är docentkompetens, erfarenhet av undervisning, internationellt nätverksarbete, egna större anslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens, erfarenhet av akademiskt och/eller kliniskt ledarskap samt erfarenhet av kliniskt arbete i anestesiologi och intensivvård. I tillsättningen kommer den pedagogiska och vetenskapliga utvecklingspotentialen särskilt att beaktas.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor.

Övrig information

Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, kristina.akesson@med.lu.se  och prefekt Patrik Midlöv tel. +46 730 79 13 63, patrik.midlov@med.lu.se  

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Eva Nilsson, tel. +46 46 222 17 89, eva_a.nilsson@med.lu.se  

Anställningen tillsätts efter förslag från Medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2023-10-15. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/250
Kontakt
  • Eva Nilsson, 046-2221789
  • Patrik Midlöv, +4640391363
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-10-30

Tillbaka till lediga jobb