Lund University, The Faculties of Humanities and Theology,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Ämnet filmvetenskap är placerat i Sektion 2 på Språk- och litteraturcentrum och är samorganiserat med ämnena litteraturvetenskap, dramaturgi och litterär gestaltning. Filmvetenskap samarbetar dessutom med ämnet mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier och de två ämnena driver tillsammans en seminarieserie och ett internationellt masterprogram. Inom ämnet ges en svenskspråkig grundutbildning upp till och med kandidatnivå, fristående kurser på såväl svenska som engelska, samt det internationella masterprogrammet Film and Media History. Viss undervisning är förlagd till svensklärarutbildningen. Sedan några år samarbetar ämnet med sektionen Filmvidenskab og kreative medieindustrier vid Köpenhamns Universitet. Syftet är att tillsammans skapa en forskningsmiljö, koncentrerad till studiet av i huvudsak samtida skandinavisk filmkultur i vid bemärkelse (historia, produktion, reception, distribution, estetik med mera). Målet är att initiera ett större gemensamt forskningsprojekt med extern finansiering samt att skapa en sydskandinavisk forskningsnod för film.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Din huvuduppgift är att genomföra den forskningsplan som du presenterat vid ansökan, inriktad på någon sektor av den skandinaviska filmkulturen i vid bemärkelse. Forskningen genomförs i dialog med övriga forskare och doktorander vid institutionen i Lund, samt i viss utsträckning med vår danska systerinstitution. Du förväntas presentera din egen forskning inom ramen för våra seminarieserier men också att ingå som samtalspartner och stöd för kollegernas forskning, inte minst doktorandernas. Av särskild vikt är att bidra med din kompetens i vårt samarbete med de danska kollegerna kring en gemensam forskningsnod. Arbetstiden är flexibel men det är ett krav att du stadigvarande kan vistas i den fysiska miljön i Lund och delta i det dagliga arbetet.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta krav ska vara uppfyllt senast två månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till biträdande prefekt Henrik Rahm (för mailadress se universitetets hemsida: https://www.sol.lu.se/person/HenrikRahm/). Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.
 • Din doktorsexamen ska vara avlagd inom ämnet filmvetenskap eller kunna bedömas som motsvarande.
 • Dokumenterat goda kunskaper i svenska, norska eller danska.
 • Dokumenterat goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Meriterande för anställningen är i fallande ordning

 • Tidigare forskning inom fältet skandinavisk filmkultur i vid bemärkelse.
 • Dokumenterad vetenskaplig verksamhet utöver doktorsexamen, som projektansökningar, genomförda projekt, vetenskapliga publikationer och institutionella och redaktionella uppdrag.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla följande:

 • curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2273
Kontakt
 • Sofia Kvarnbo, rekryteringskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
 • Cristine Sarrimo, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/person/CristineSarrimo/
 • Henrik Rahm, biträdande prefekt, https://www.sol.lu.se/person/HenrikRahm/
 • Lars-Gustaf Andersson, FFU-ansvarig, https://www.sol.lu.se/person/LarsGustafAndersson/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-06-28
Sista ansökningsdag 2023-09-14

Tillbaka till lediga jobb