Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Nationalekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Postdoktor i nationalekonomi med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling 

Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet kommer att anställa en postdoktor i tre år med start 1 februari 2024.

Agenda 2030

Tjänsten är en del av Lunds universitetsgemensamma tvärvetenskapliga program med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Inom LU4Water kommer sex postdoktorala stipendier vid sex fakulteter (juridik, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, ekonomi och teknik) att samarbeta för att utveckla ett nytt ramverk för att integrerad vattenresurshantering.

Agenda 2030 är ramverket för hållbar utveckling som undertecknats av världens länder för att få slut på extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog, och lärande mellan olika samhällsaktörer samt kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030.

Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorala tjänster i olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte bara utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling utan ska också utgöra en grund för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorns högskolepedagogiska färdigheter utvecklas.

Vid Nationalekonomiska institutionen arbetar cirka 100 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Institutionen erbjuder en levande och dynamisk forskningsmiljö med flera aktiva seminarieserier som stimulerar intellektuell diskurs och stödjer samarbetsmöjligheter. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av områden, inklusive tillämpad mikroekonomi, ekonometri, beteende- och experimentell ekonomi, finans och internationell ekonomi. Mer information finns på vår hemsida: https://nek.lu.se/forskning/fomr  

Arbetsuppgifter

Lunds universitet ledigkungör en anställning som postdoktor i nationalekonomi. Anställningen innebär att den anställda ska bedriva forskning inom nationalekonomi med inriktning mot natur och resursekonomi och hållbar vattenresurshantering. Den anställda förväntas samarbeta med andra forskare på institutionen och inom Lunds universitets satsning LU4Water, interagera med studenter och aktivt delta i institutionens aktiviteter. Tjänsten innefattar även 20 % undervisning (vilket motsvarar ungefär en kurs per år plus handledning av kandidat- och mastersuppsatser).

Behörighet

För att vara behörig för anställning som postdoktor måste den sökande ha en doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i nationalekonomi avlagd senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet.

Främst den kommer ifråga som har avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter.

Kvalifikationer och bedömningsgrunder

Huvudkravet för anställningen är en hög vetenskaplig skicklighet, som ska manifesteras i doktorsavhandlingens och andra publikationers kvaliteter. Vi ser gärna att sökande har en inriktning mot natur- och resursekonomi. Erfarenhet av experimentell ekonomi ses också som en merit.  

Eftersom forskningsmiljön på Nationalekonomiska institutionen är mycket internationell, och eftersom anställningen omfattar undervisning och handledning på engelska, krävs mycket goda kunskaper i engelska.

En doktorsexamen från en institution utanför Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är särskilt meriterande.

Vid anställning som postdoktor ska följande bedömningsgrund gälla:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.
              (Lunds universitets anställningsordning)

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av den sökande:

 • intresse för hållbarhetsfrågor,
 • intresse för att arbeta med forskare från olika vetenskapliga discipliner,
 • andra meriter som vittnar om den sökandes forskningskvaliteter,
 • engagemang i att sprida forskningsresultat och metoder utanför akademin.

Det ses också som meriterande om sökanden har kunskap om svensk vattenförvaltning.

Vi föreställer oss att den sökande har ett starkt inre driv samt är hängiven och motiverad att arbeta med vattenrelaterade frågor.

Utvärderingen kommer även att ta hänsyn till erfarenheter, kunskaper samt personliga egenskaper så som samarbetsförmåga och kollegialitet. Den sökandes förmåga att använda sin vetenskapliga skicklighet och erfarenhet för att stärka och komplettera den befintliga forskningsaktiviteten inom Ekonomihögskolan kommer också att beaktas.

Villkor

Postdoktor är en anställning som ska ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning. Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till tre år. Den regleras av Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor https://www.arbetsgivarverket.se/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransning-anstallning-som-postdoktor

Ansökan

Ansök genom att klicka på ”Sök jobbet”-knappen i annonsen.

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 • Personligt brev
 • Curriculum vitae
 • Job market paper
 • Ytterligare artiklar (valfritt)
 • Bevis på doktorsexamen
 • Andra meriter som den sökande vill åberopa (valfritt)
 • Tre rekommendationsbrev ska sändas direkt av referenspersonerna själva till application@nek.lu.se.

För mer information om Lunds universitet som arbetsgivare, se gärna https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Ansökan måste ha kommit in senast den 30 september 2023.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2297
Kontakt
 • Joakim Gullstrand, prefekt, 046-2229397,joakim.gullstrand@nek.lu.se
 • Jonas Nordström, 046-2220798,jonas.nordstrom@agrifood.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb