Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot semantiska system och naturlig språkbehandling.

Anställningen placeras inom enheten för robotik och semantiska system (RSS) (https://rss.cs.lth.se) vid institutionen för datavetenskap (https://cs.lth.se). RSS har ungefär ett dussin forskare och tio doktorander. Den är inblandad i en mängd externfinansierade forskningsprojekt och ett antal excellensnätverk och kompetenscentra på LTH och LU-nivå. RSS driver tillsammans med forskare från institutionen för reglerteknik ett gemensamt robotlaboratorium med ett antal mobila robotar och industriella manipulatorer, med tillhörande utrustning (https://robotics.lth.se). Anställningen kommer att fokusera på naturlig språkbehandling som en del av det bredare ämnet semantiska system, med robotik och kunskapsrepresentation som tillämpningsområden.

Därför söker vi en kandidat med god (teoretisk) bakgrund inom maskininlärning och språkbehandling, som dessutom är intresserad av att utforska möjligheter att tillämpa forskningsresultaten till praktiska utmaningar inom semantiska system (inklusive kunskapsrepresentation) och språkbehandling för robotiska applikationer.

Anställningen kommer att vara en del av strategiskt forskningsområde inom IT och mobilkommunikation, ELLIIT (www.liu.se/elliit), ett samarbete mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Halmstad högskola och Blekinge tekniska högskola. Kandidaten förväntas bidra till ELLIITs bredare mål inom forskning, forskarutbildning, resultatspridning och nyttiggörande.

Ämne
Forskning kommer att ske inom ämnet datavetenskap med inriktning mot semantiska system och naturlig språkbehandling.

Särskild ämnesbeskrivning
Inom avdelningen för robotik och semantiska system bedrivs, bredvid forskningen inom robotik, robotinlärning samt människa-robot-interaktion, även forskning inom maskininlärning, kunskapsrespresentation och kunskapsbaserade system samt naturlig språkbehandling (natural language processing, NLP). Tillsammans, och i samband med tillämpningen inom robotiken, utgör dessa forskningsområden avdelningens delområde semantiska system. Anställningens särskilda ämne ligger alltså inom gränsområdet mellan maskininlärning, NLP och kunskapsrepresentation/kunskapsbaserade system, med en förväntad anknytning till robotik som tillämpningsområde.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i synnerhet inom ämnena AI, maskininlärning och naturlig språkbehandling.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
 • Bidragande till målen av strategiskt forskningsområde ELLIIT inom forskning, forskarutbildning, samarbete och kunskapsspridning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad bakgrund inom naturlig språkbehandling som tillåter forskning och undervisning inom ämnet.
 • Dokumenterad bakgrund inom maskininlärning som tillåter undervisning på avancerad nivå och forskningssamarbete.
 • Visade kunskaper om semantiska system som tillåter fortsättning av forskningssamarbete inom ämnet.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.

Övriga meriter

 • Erfarenhet inom robotik, som tillåter samarbete med forskare i kognitiv robotik och människa-robot interaction, verkande inom gruppen.
 • Färdighet att tillämpa egen bakgrund och erfarenhet till att formulera frågor eller projektförslag som förbinder anställningens huvudämne (NLP / maskininlärning) med det potentiella applikationsområdet (robotik / semantiska system).
 • Erfarenhet inom software engineering, som möjliggör samarbete inom ämnet med andra forskare på institutionen.
 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot semantiska system och naturlig språkbehandling

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2707
Kontakt
 • Jacek Malec, jacek.malec@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-09-26
Sista ansökningsdag 2024-01-09
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb