Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet, rekryterar nu en prefekt. Vi avser anställa en universitetslektor som på ca 50 % utför det tidsbegränsade uppdraget som prefekt. I normalfallet är prefektuppdraget på 3 + 3 år och det är rektor LTH som utser prefekten. Vid institutionen bedrivs undervisning, forskning och samverkan inom ämnet datavetenskap. Undervisningen omfattar grundläggande kurser som ges till en stor bredd av utbildningsprogram, och avancerade kurser som primärt ges till programmen med fokus på IT och matematik.  Forskningen är organiserad i fyra avdelningar som totalt omfattar åtta forskargrupper och sker i samverkan med näringslivet och forskarkolleger vid andra universitet i Sverige och internationellt, främst inom ramen för forskningsprogrammen WASP och ELLIIT.

Institutionen har cirka 75 anställda, varav 25 doktorander. Prefekten är institutionens chef, institutionsstyrelsens ordförande och ingår i fakultetens prefektråd. Prefekten utses av rektor vid LTH, som är prefektens närmaste chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. Institutionen söker nu en prefekt som anställs som universitetslektor, men med möjlighet för befordran till professor för den som uppfyller kraven enligt LTH:s riktlinjer för befordran.

Vid institutionen finns en ledningsgrupp, bestående av prefekt, biträdande och ställföreträdande prefekt, avdelningsföreståndare, studierektorer och administrativ chef. När prefekten är frånvarande verkar den ställföreträdande prefekten som prefekt. Det är en fördel om prefekt och ställföreträdande prefekt kompletterar varandras kompetenser. Den biträdande prefekten avlastar prefekten inom ett avgränsat område eller i en specifik situation. Uppdraget som prefekt kräver idag ca 50 % av en heltidsanställning, men kan variera beroende på hur prefekten och den biträdande prefekten väljer att fördela arbetsuppgifterna mellan varandra.

I arbetsuppgifterna ingår utöver prefektuppdraget undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå, forskning som inkluderar handledning av forskarstuderande, samt samverkan med det omgivande samhället. LTH erbjuder karriärvägar för forskning och undervisning med befordran till docent och professor samt den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP).

Ämne
Datavetenskap

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet datavetenskap vid LTH omfattar en ämnesmässig bredd, från teoretisk datavetenskap, via tillämpningsorienterad metodutveckling inom t ex programspråk, maskininlärning och datorgrafik, till empiriska studier av sociotekniska aspekter på mjukvaruutveckling.

Arbetsuppgifter
De främsta operativa uppgifterna för prefekten är att:

 • ansvara för institutionens löpande verksamhet och försäkra sig om att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar, kollektivavtal och andra avtal för att säkerställa en korrekt myndighetsutövning.
 • se till att arbetsgivaransvaret upprätthålls, samt vara en god ledare och förebild.
 • ha eller kunna utveckla en god kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt om universitetets regelsystem, vision och strategi.
 • ha god kunskap om forskning, utbildning och samverkansuppgiften.
 • samarbeta med och engagera lärare, forskare, medarbetare och studenter.
 • förvalta de beslutsbefogenheter som rektor vid LTH, institutionsstyrelsen och LTH:s styrelse delegerat.

Strategiska uppgifter innefattar att förstå och stödja utvecklingen i de olika verksamheterna inom institutionen, genom att:

 • se framtida möjligheter och formulera visioner för institutionen inom både grundutbildning och forskning.
 • aktivt arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och -utveckling.
 • främja institutionens intressen inom fakulteten och universitetet, särskilt genom samverkan med andra institutioner i LTH:s och LU:s profilområden.
 • synliggöra institutionen både nationellt och internationellt.
 • stödja och stimulera samarbete med näringslivet samt över forsknings- och utbildningsområden inom fakulteteten och universitetet
 • kunna se till utvecklingen av LTH och LU som helhet.

Arbetsuppgifterna utöver prefektuppdraget omfattar: 

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • ​Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • ​Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • ​Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Krav för anställningen
För anställningen ställs följande krav på den sökande:

 • Behörig för en anställning som minst på nivån som universitetslektor vid LTH, se nedan. Vidare ska den vetenskapliga kompetensen vara inom ämnet datavetenskap, enligt den särskilda ämnesbeskrivningen ovan.
 • Erfarenhet av att leda personal och god lednings- och organisationsförmåga.
 • God förmåga att stimulera samarbeten och skapa delaktighet.
 • Erfarenhet av verksamhetsstyrning och god förmåga att arbeta med och förankra strategisk verksamhetsutveckling.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
 • Behörig att vara huvudhandledare för doktorander, dvs inneha docentkompetens eller motsvarande.

Meriterande

 • Kännedom om LTH:s organisation och verksamhet.
 • God förmåga att attrahera finansiering till forskning.
 • Pedagogisk meritering, på en nivå motsvarande LTH:s pedagogiska meriteringsprogram Excellent Teaching Practitioner (ETP).
 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.

Formell behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2809
Kontakt
 • Annika Olsson, +46462229734
 • Per Runeson, +46462229325
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-09-20
Sista ansökningsdag 2023-10-29

Tillbaka till lediga jobb