Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds tekniska högskola söker en postdoktor med inriktning mot tvärvetenskapliga studier av omställningsprocesser för nollutsläpp i basindustrin, förändringar i deras värdekedjor, och utveckling av metoder för utvärdering.

Anställningen kommer att vara placerad vid Institutionen för teknik och samhälle, Avdelningen för miljö- och energisystem (IMES). IMES är en tvärvetenskaplig avdelning som bedriver forskning och undervisning kring samspelen mellan energi, miljö, teknik, system, ekonomi och hållbar utveckling.

Forskningen kommer att bedrivas inom projektet ”Realising Innovation in Transitions for Decarbonisation” (REINVENT) som finansieras av Europeiska Kommissionen under Horizon 2020. Forskningen sker i nära samarbete med andra forskare vid Lunds universitet, Durham University, Utrecht University, Wuppertal Institute och PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency).

REINVENT studerar omställning inom fyra sektorer (stål, plast, papper och livsmedel) med en bottom-up approach för att bättre förstå omställningens dynamik och trögheter, potentialer och förmåga till förändring.

Se vidare www.reinvent-project.eu

Ämne

Miljö- och energisystem med inriktning på omställning till nollutsläpp i basindustrin

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Inom anställningen kommer postdoktorn att bidra till olika arbetspaket inom projektet REINVENT. Detta omfattar i första hand:

 • Fallstudier av två till tre initiativ eller innovationer för avkarbonisering inom stål, plast och/eller pappersindustrin.
 • Utveckla en ny ansats för hur långsiktiga processer och strategier för omställning kan utvärderas.
 • Medverka i de delar som handlar om hur avkarbonisering kan skalas upp och accelereras.
 • Bidra till syntesarbetet i projektet genom att medverka i en bok om omställning i dessa sektorer.
 • Medverka i den administrativa ledningen av projektet som Project Co-ordinator Assistant.

Som postdoktor kommer du att arbeta nära projektledaren (Lars J. Nilsson) och i nära samarbete med forskare vid Lunds universitet (Statsvetenskapliga institutionen, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, och CIRCLE), samt de internationella deltagarna i projektet. Projektet innebär också samverkan med olika aktörer från industri och samhälle i övrigt.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Sökande ska ha för ämnesområdet och arbetsuppgifterna relevant forskarutbildning och doktorsexamen.
 • Teknisk eller tvärvetenskaplig grundexamen är önskvärd.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor skall följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • God analytisk förmåga samt förmåga att förstå och tillgodogöra sig olika ämnesmässiga perspektiv.
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig forskning kring omställning
 • God förmåga till samarbete i projekt över ämnesgränser
 • Förmåga till samverkan med industri och omgivande samhälle

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 1. Personligt brev.
 2. CV.
 3. Kopia på ditt grund- och doktorsexamensbevis och tagna kurser.
 4. Lista över publikationer.
 5. Upp till 3 stycken representativa publikationer.
 6. En plan eller reflektion (cirka 1 sida) som visar hur den sökande ser på uppgiften (se projekthemsidan för Work plan och andra dokument).
 7. Två rekommendationsbrev från akademin.
 8. Intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för tjänsten, exempelvis policyarbete.

Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1118
Kontakt
 • Lars J. Nilsson, professor, 046-2224683
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-09
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Terug naar vacatures