Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Hälsoekonomi vid Lunds universitet rankas som den främsta forskningsmiljön inom sitt område i Skandinavien och 9:a i Europa. Forskargruppen för hälsoekonomi på medicinska fakulteten leds av professor Ulf Gerdtham och gruppen bedriver forskning inom främst fem områden: 1) Folkhälsoproblem; 2) Incitament och organisation inom hälso- och sjukvård; 3) Utformning av hälso- och sjukvårdssystem i termer av effektivitet och fördelning; 4) Ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program; 5) Socioekonomisk ojämlikhet i hälsa och välfärd. Forskargruppen bidrar till både teoretisk och empirisk forskning och använder enkät- och registerdata från regionala, nationella och internationella databaser, samt experiment. Mer information om forskningen finns här. Tjänsten är placerad i Lund.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; Jobba hos oss. 

 

Arbetsuppgifter

I rollen som postdoktoral forskare kommer du att studera konsekvenser av Cerebral Pares inom utbildning, arbetsmarknad och familjebildning i Sverige och Island. Projektet undersöker också i vilken utsträckning de olika stödstrukturerna inom socialförsäkringssystemet mildrar eventuella negativa konsekvenser, och fördelningen av både konsekvenser och tillgång till samhällsstöd. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta kvantitativ analys[JJ1]  och vetenskapligt rapportskrivande. Andra uppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella. 

 

Den postdoktorala forskaren kommer att arbeta i ett team tillsammans med forskare vid Hälsoekonomiska enheten vid Lunds universitet och forskare vid Islands universitet. 

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

 

Bedömningsgrunder

Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

 

Övriga kvalifikationer

Andra krav för anställningen är: 

 

 • Avlagd doktorsexamen (under de tre senaste åren) inom hälsoekonomi, med en bakgrund inom ekonomi
 • Dokumenterad erfarenhet av att genomföra registerstudier och hantering av stora datamängder
 • Goda kunskaper i tillämpad ekonometri med förståelse för kvasi-experimentella metoder
 • Kunskap i Stata 
 • Dokumenterad muntlig och skriftlig kunskap i engelska, samt kunskaper i svenska eller isländska
 • God förmåga att vara flexibel och arbeta självständigt 
 • God förmåga att samarbeta med andra och vara en produktiv del av ett team

 

 

Meriterande för anställningen är:

 

 • Erfarenhet av arbete med svenska och/eller isländska register
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära forskargrupper
 • Tidigare erfarenhet av hälsoekonomisk utvärdering av policy

 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är den första april 2023 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/690
Kontakt
 • Adina Olnert, +4640391904
 • Johan Jarl, +46733698494
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb