Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämne

Aeronautiska vetenskaper

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet har ett såväl teoretiskt som praktiskt innehåll och innefattar utbildning och flygning, inom samtliga kategorier av operationer med obemannade luftfartygssystem, vid Trafikflyghögskolans Auktoriserade Drönarskola.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
 • Praktisk flygundervisning för obemannade luftfartygsystem, i simulerad- och verklig miljö.
 • Teoriundervisning i olika aeronautiska ämnen.
 • Planering och genomförande av operationer med obemannade luftfartygssystem.
 • Ansökningar och upprätthållande av tillstånd för obemannad flygning, samt skolverksamhet.
 • Upprättande och uppdateringar av manualverk.
 • Regelefterlevnad av europeiska och nationella regler.


Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta:  

 • Samverkan med näringsliv, civila samhället och dess myndigheter.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Undervisning sker framför allt i klassrum och via distanslösningar, samt i samband med flygövningar i simulatorer och verklig miljö. Dessutom omfattar anställningen medverkan i organisationens förändringsarbete och utveckling av verksamhet.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Yrkeserfarenhet relaterade till flygoperationer.
 • Drönarkörkort för underkategori A2.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Kunna engagera och entusiasmera studenterna i flygutbildningen, skapa utmaningar och ge stöd, allt för att uppnå optimala studieresultat.
 • Skapa goda relationer och kunna kommunicera efter behov, både med studenter och kollegor.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Övriga meriter:

 • Verkat som chef eller ledningspersonal i en flygorganisation.
 • Kompetensbevis för fjärrpilot i specifik kategori.
 • Flygcertifikat.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Provanställning kan komma att tillämpas.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och inkludera CV samt personligt brev.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ljungbyhed
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1396
Kontakt
 • Rikard Tyllström, Verksamhetsansvarig UAS Lab, rikard.tyllstrom@tfhs.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-23
Sista ansökningsdag 2024-05-19

Tillbaka till lediga jobb