Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) är en del av Institutionen för utbildningsvetenskap, som utgör en av institutionerna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. AHU:s verksamhet vänder sig till hela universitetet och det övergripande uppdraget är att bedriva högskolepedagogisk utveckling i form av praxisnära kvalitets- och utvecklingsarbete, utveckling av och undervisning i högskolepedagogiska kurser för lärare och doktorander samt forskning inom området.

Lund universitet ledigkungör härmed en anställning som:

Universitetsadjunkt i högskolepedagogisk utveckling med placering tills vidare vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Institutionen för utbildningsvetenskap.

Anställningens innehåll

I anställningen ingår:

 • att undervisa inom AHU:s högskolepedagogiska utbildning och bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete
 • att ge stöd till lärare, doktorander och annan personal som är involverade i undervisning och utbildning
 • utvecklingsarbete relaterat till användandet av digitala verktyg och resurser inom undervisning, med särskilt fokus på videoproduktion och videoanvändning
 • arbete inom ramen för systemförvaltningen av universitetets gemensamma videotjänst (f.n. LU-play/Kaltura) och e-mötestjänst (f.n. Zoom)

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid anställning som universitetsadjunkt i högskolepedagogisk utveckling gäller följande bedömningsgrunder:

 • goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen
 • Grundläggande högskolepedagogisk utbildning, enligt SUHF:s rekommendationer om mål och omfattning (10 veckor), eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
 • Fördjupad högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt

Vidare gäller särskild pedagogisk skicklighet vilket innebär:

  • Ett förhållningssätt i den högskolepedagogiska praktiken som utgår ifrån kollegors (lärares) och studenters lärande
  • Mycket god förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högre utbildning såväl inom det egna undervisningsområdet (särskild ämnesdidaktisk kompetens) som inom det högskolepedagogiska området (mer generell ämnesdidaktisk eller högskolepedagogisk kompetens)
  • Förmåga att skapa en socialt och professionellt välfungerande pedagogisk praktik med respektfulla relationer till kollegor och studenter
  • Utveckling över tid avseende den egna pedagogiska praktiken
  • Högskolepedagogisk kompetens utifrån forskningsbaserade kunskaper om lärande, undervisning och utbildning samt om relevanta institutionella förhållanden inom högre utbildning lokalt, nationellt och internationellt
  • Ett reflekterat förhållningssätt till det akademiska lärarskapet och till värdegrundsfrågor såsom t.ex. delaktighet, jämställdhet och likabehandling
  • skicklighet i att leda, organisera och rapportera högskolepedagogiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
  • aktivt deltagande i kollegialt erfarenhetsutbyte lokalt, nationellt och/eller internationellt avseende högskolepedagogisk utveckling.

Samtliga kriterier ska vara uppfyllda. 

Särskilt meriterande

 • Erfarenhet av att undervisa lärare i bruket av digitala verktyg i högre utbildning.
 • Erfarenhet av att producera film för undervisning.
 • Erfarenhet av att undervisa om och bedriva utvecklingsarbete för ökad tillgänglighet och lika villkor.
 • Erfarenhet av relevans för systemförvaltning.
 • Bred erfarenhet från olika utbildningssammanhang inom högskolan.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar för anställning som universitetsadjunkt (som kan hämtas på ht.lu.se/anvisningar) med tillägget att Pedagogisk självbedömning och reflexion får omfatta 8–10 sidor och förses med bilagor och litteraturförteckning. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två pdf-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst fem uppsatser/publikationer vardera för bedömning. (Uppsatser/publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3575
Kontakt
 • Om anställningens innehåll: Anders Sonesson, https://www.uvet.lu.se/person/AndersSonesson
 • Personal- och lönefrågor: Lena Kandefelt, https://www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-01-05

Tilbake til ledige stillinger