Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för kommunikation och medier erbjuder internationellt orienterad forskning och undervisning av hög kvalitet inom medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria, journalistik och retorik. Den undervisande personalen och studenterna är verksamma inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Vi erbjuder utbildning på svenska och engelska från grundnivå till forskarnivå.
 
Institutionen är en dynamisk forskningsmiljö med internt och externt finansierade forskningsprojekt, internationella publiceringar och samarbeten samt återkommande forskningsseminarier och konferenser med spetsforskare från jordens alla hörn. Inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs forskning om medie- och kommunikationsstrukturer och -processer i det moderna samhället. Bland de områden som studeras finns TV, film, press, reklam, nätmedier och mobila teknologier från politiska, samhälleliga och kulturella perspektiv.

Institutionen har internationell spetskompetens inom fyra områden:
• demokrati, deltagande och sociala medier
• genus, hälsa och samhälle
• publik och populärkultur
• barn och digitala medier

Institutionen ligger i Lund.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap.  Fördelningen förväntas bli 50% fakultetsfinansierad forskning och 50% undervisning vari vissa administrativa uppgifter kan ingå. Andelen forskning respektive undervisning kan dock komma att påverkas av bl.a. eventuella externa medel.

Förutom att bedriva forskning och undervisning av hög kvalitet förväntas innehavaren av anställningen att ta ansvar för utvecklingen och administrationen av utbildningen inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Behörighet

Behörig att söka ifrågavarande anställning är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap. Sökande med doktorsexamen inom angränsande ämnen kan komma i fråga om de har erfarenhet av såväl forskning som undervisning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Sökande med doktorsexamen som inte är äldre än sju år vid ansökningstidens utgång har företräde.

Övriga krav:

• dokumenterad undervisningsvana i medie- och kommunikationsvetenskap
• god skriftlig och muntlig språkfärdighet i såväl engelska som svenska (eller ett annat skandinaviskt språk)

Bedömningsgrunder

Då det är är en meriteringsanställning ges företräde till sökande med doktorsexamen som inte är äldre än sju år. Vi välkomnar sökande med en stark undervisnings- och forskningsprofil som kan bidra till att utveckla utbildningen på samtliga nivåer, publicera sig internationellt och erhålla forskningsanslag.  Särskilt önskvärt är forsknings- och undervisningserfarenhet inom institutionens spetsområden – demokrati, deltagande och sociala medier, genus, hälsa och samhälle, publik och populärkultur, samt barn och digitala medier. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande. Förmåga att undervisa på såväl engelska som svenska (eller ett annat skandinaviskt språk) är ett krav.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fastställts av Samhällsvetenskapliga fakulteten och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan ska inges till Samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid.

Som bedömningsgrund för befordran till universitetslektor gäller att den sökande kan visa en stark utveckling inom undervisning och forskning, vilket innebär:

• Väldokumenterad förmåga som forskare som är av betydelse för ämnet och arbetsuppgifterna. Häri ingår god nationell och internationell nivå som forskare. Dokumenterad förmåga att publicera sig internationellt är särskilt meriterande.
• Väldokumenterad pedagogisk förmåga. Särskild vikt läggs vid förmågan att bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att den pedagogiska förmågan utvecklats över tid i fråga om bredd och kvalitet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor.

Vid bedömningen inför befordran kommer även följande meriter att beaktas:

• Utveckling av akademiskt ledarskap genom en utökad förmåga att utveckla, leda och genomföra undervisning och forskning och/eller visad förmåga att leda/engagera sig i institutionens verksamhet i stort.
• Förmåga att skriva ansökningar om extern forskningsfinansiering
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forsknings- och utvecklingsarbete
• Förmåga till samarbete

Anställningsvillkor

Ändamålet med anställningen som biträdande universitetslektor är att innehavaren ska utvecklas till en självständig forskare och lärare. Tjänsten är tidsbegränsad till maximalt fyra år.

Ansökan

För ansökan ska länken som anges sist i utlysningstexten användas. Ansökan kan vara skriven på svenska (eller annat skandinaviskt språk) eller engelska och ska vara utformad i enlighet med anvisningarna för läraransökningar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som finns här: http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt, enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/1148
Kontakt
  • Patrik Lundell, +46462229909
Publicerat 2016-04-21
Sista ansökningsdag 2016-05-12

Tillbaka till lediga jobb