Lunds universitet, LTH,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Postdoktor i utveckling av utbildning och tillämpad forskning riktad mot yrkesverksamma inom jordbruk- och livsmedelsnäringen i Europa

Särskild ämnesbeskrivning

Existerande utbildningar för jordbruks- och livsmedelsproduktion är inte anpassade för framtida krav för hållbara livsmedelssystem. Det finns även dokumenterade svårigheter vad gäller överförandet av aktuell forskning inom området till yrkesverksamma. Inom ramen för europeisk samverkan inom forsknings- och utbildningsområdet skall nya ramverk för utbildning och tillämpad forskning utvecklas. Området är Science and technology studies (STS), där kopplingar mellan vetenskap, teknik och samhälle studeras och analyseras, med särskild inriktning mot jordbruk och livsmedelsområdet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

I huvudsak kommer den aktuella tjänsten att vara en del av ett forskningsprojektet NextFood – educating the next generation of agri food professionals. Forskningsprojektet görs i nära samverkan med medlemarna i konsortiet vilket inkluderar lärosäten och organisationer i såväl Europa som övriga delar av världen.. Arbetsuppgifterna inkluderar därför att aktivt samverka med dessa internationella aktörer och att självständigt driva såväl inhämtande av kvalitativ forskningsdata samt analys och sammanställning av denna. Även administrativa sysslor förekommer i projektet. Till arbetsuppgifterna hör att bedriva intervjuer och fältstudier med yrkesverksamma inom jordbruk- och livsmedelsområdet, samt med personer verksamma inom akademi och myndigheter. Dessa skall i sin tur ligga till grund för utveckling av:

 1. Ramverk för framtida utbildningar inom livsmedels- och jordbrukssektorn
 2. Peer review system för bedömning av tillämpad forsknings samhälleliga påverkan

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Viss undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Hög förmåga att självständigt driva ett forskningsprojekt
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med etnografiska metoder, däribland intervjuer och deltagande observation
 • Goda kunskaper om teorier kring kunskapsutveckling och kunskapsöverföring, samt relationer mellan vetenskap, teknologi och samhälle
 • Goda kunskaper om kulturella aspekters påverkan på lärandesituationer
 • God förmåga att samverka med såväl internationella forskningsinstitutioner som praktiskt yrkesverksamma
 • Erfarenhet av jordbruk och/eller livsmedelsproduktion

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1735
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-05-09
Sista ansökningsdag 2019-06-17

Wróć do ofert pracy