Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Fysiska institutionen (https://www.fysik.lu.se) är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 375 anställda. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. Forskningen bedrivs vid sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Institutionens lärare undervisar på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå vid Lunds tekniska högskola och naturvetenskapliga fakulteten. Avdelningen för förbränningsfysik har under flera decennier byggt upp en världsledande verksamhet inom området laserdiagnostik av förbränningsprocesser. Verksamheten innefattar såväl aktiviteter för grundläggande förståelse för de tekniker som används samt även rena tillämpningar av optiska tekniker för mätning av t.ex. ämneskoncentration, temperatur och strömningshastighet. Av väsentlig betydelse för verksamheten är de metoder som skall användas för studier av turbulent förbränning i allmänhet och gasturbiner i synnerhet. Fokus är på ökad bränsleflexibilitet och även nya koncept såsom plasma-assisterad förbränning. För att stärka denna verksamhet utlyser vi nu en tjänst som forskare.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning. Syftet med arbetet är att utveckla och tillämpa olika laserdiagnostiska tekniker för studier av turbulent förbränning med stark anknytning till praktisk stationär förbränning och med stark industriell relevans. De tekniker som i första hand är av intresse är laser-inducerad fluorescens för ämnesdetektion och particle image velocimetry för mätning av flödeshastighet. Arbetet kommer att bestå av grundläggande studier men också tillämpningar tillsammans med externa intressenter, t.ex. olika industriföretag. Delar av arbetet bedrivs i nära samarbete med andra vetenskapliga discipliner, till exempel specialister inom CFD-modellering. I arbetsuppgifterna ingår även säkerhetsarbete inom avdelningen, att bidra till handledningen av doktorander, att bistå vid ansökningar av extern forskningsfinansiering, samverkan med näringsliv och samhälle samt viss administration. Den anställde förväntas kunna bidra till undervisningsmoment som är kopplade till arbetsuppgifterna inom forskning enligt ovan. 

I den här tjänsten ingår inte att bedriva egen forskning eller möjlighet att ansöka om externa forskningsanslag som huvudsökande. 

Tjänsten är inte en meriteringsanställning och det finns inte någon möjlighet för en framtida omvandling av forskartjänsten till en lärartjänst. 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • avlagd doktorsexamen i ämnet för arbetsområdet
 • mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • erfarenhet och kunskap i laser/optisk teknik för mätning av ämneskoncentration och temperatur.
 • erfarenhet från forskning relaterad till gasturbinförbränning.
 • förmåga att planera och utföra forskningsprojekt såväl självständigt som tillsammans med externa intressenter.
 • erfarenhet från säkerhetsarbete relaterat till arbetsbeskrivningen.

Meriterande för anställningen är:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
 • erfarenhet av nära forskningssamarbete med industrier och mätkampanjer i industriell miljö.
 • erfarenhet av disciplinövergripande samverkan med CFD-specialister. erfarenhet av plasmatillämpningar.

Forskningen är i många aspekter interdisciplinär och därför är en bred kompetens och erfarenhet från de aktuella områdena fysik, spektroskopi och turbulent förbränning av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna bidra till att bygga upp och stärka det aktuella forskningsområdet vid avdelningen.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde den 1/1 2023 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
 • Dokumenterad erfarenhet från säkerhetsarbete.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3294
Kontakt
 • Per-Erik Bengtsson, +46462223109,per-erik.bengtsson@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-11-10
Sista ansökningsdag 2022-11-24

Tillbaka till lediga jobb