Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden kommer att vara anställd vid Avdelningen för Teknisk Logistik. Vi är 17 medarbetare. Här undervisar och forskar vi inom området logistik och supply chain management. Vår forskning behandlar olika aspekter av strategi, utformning, planering och styrning, mätning och utveckling av försörjningskedjor. Aktuella forskningsområden inkluderar globala och hållbara försörjningskedjor, digitalisering, process- och verksamhetsutveckling, inköp och leverantörsutveckling samt handelslogistik och automationsteknologi för materialhantering. Doktoranden kommer att verka inom områdena digitalisering och hållbarhet inom försörjningskedjor för livsmedel, med koppling till cirkulär ekonomi och Industri 5.0.  

Forskning | Avdelningen för teknisk logistik (lth.se)

Ämnesbeskrivning

Industriell ekonomi är ett tekniskt-ekonomiskt ämne som behandlar utformning, strategi, planering och styrning, utveckling och ekonomisk bedömning av industriella verksamheter. Ämnet är därmed i sig tvärvetenskapligt och täcker industriekonomiska frågeställningar av såväl strategisk som operativ natur inom alla verksamhetstyper. I detta projekt är den speciella inriktningen digitalisering av hållbara försörjningskedjor för livsmedel.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetet som doktorand i detta projekt innebär att delta i forskning kring digitalisering av hållbara försörjningskedjor för livsmedel. Forskningen kommer att ske under ledning av doktor Sandeep Jagtap, professor Andreas Norrman och doktor Louise Bildsten. Doktoranden kommer att vara del av en mindre forskningsgrupp med fokus på digitalisering och hållbara försörjningskedjor.

Du kommer att arbeta i projektet 'Revolutionizing Food Production: Synergizing Industry 5.0 and Carbon Neutrality for a Sustainable Tomorrow.' som utforskar hur "cirkulär ekonomi" tillämpas inom livsmedelsindustrin i linje med principerna för Industri 5.0.

Forskningsmetodiken bygger på teorier och metoder för livscykelanalys (LCA). Forskningsprojektet kommer att genomföras i nära samarbete med livsmedelsproducenter som tagit en ledande roll i digitaltransformation for hållbarhet.

Forskningsprojektet kommer att genomföras i nära samarbete med handelsföretag som tagit en ledande roll inom denna transformation. För att förstå möjligheter och utmaningar med transformationen inkluderas även ett stort antal berörda aktörer i det omgivande samhället. Projektet kombinerar olika vetenskapliga metoder såväl kvalitativa som kvantitativa.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Industriell ekonomi uppfyller den som:

 • har minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för fokusområdet. 

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Universitetsutbildning inom Industriell ekonomi, Maskinteknik eller motsvarande, med specialisering inom logistik, Supply chain management eller Production Management 
 • Erfarenhet av och/eller utbildning inom logistik, cirkulär ekonomi och/eller livsmedelstillverkning
 • Erfarenhet av och/eller utbildning inom LCA (SimaPro, GaBi), tvärvetenskaplig forskning och kvalitativa forskningsmetoder (t.ex. fallstudier) 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 Jan 2024 eller snarast därefter enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2984
Kontakt
 • Eva Berg, +46462220907,eva.berg@tlog.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-29
Sista ansökningsdag 2023-10-20

Tillbaka till lediga jobb