Lunds universitet, LTH, Inst. PLE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik och är en del av Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE). Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.
Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på avdelningen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen inom bioraffinaderi utvecklar processer och produkter från biobaserade material. Gruppen består av seniora forskare, postdoktorer doktorander och forskningsingenjörer. Vid rekryteringar strävar vi efter att bibehålla en sammansättning i gruppen som främjar alla aspekter av mångfald. Gruppen och institutionen som helhet är en internationell miljö med forskare från flera inom och utomeuropeiska länder. Som postdoktor i gruppen kommer du att arbeta med uppskalning av flera olika processer för produktion av biobaserade produkter, främst HMF. Du kommer även att arbete med uppskalning och utvärdering av olika separationsprocesser, främst membranbaserade. Handledning av doktorander inom ämnet samt undervisning på grundläggande och avancerad nivå ingår i begränsad omfattning.

Särskild ämnesbeskrivning

Projekten som ligger till grund för tjänsten syftar till att utveckla och skala upp en process för produktion av HMF från biomassa. Projektet genomför i samarbete med forskare från avdelningen för Bioteknik och ett antal företag. Projektet är finansierat av Energimyndigheten. Processen som skall skalas upp bygger på oxidation och extraktion och en viktig del i arbetet är att intensifiera processen samt nå höga utbyten och återvinning av lösningsmedel

Delen av projektet som rör membranfiltrering är relaterad till dricksvattenproduktion och uppskalning av processer samt verifiering av data från tidigare försök i laboratorieskala.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • forskning inom ämnesområdet.
 • undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • handledning av examensarbetare och doktorander.
 • arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • samverkan med näringsliv och samhälle.
 • administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Doktor i kemiteknik eller motsvarande
 • dokumenterad erfarenhet av omvandling av biomassa
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom membranteknik
 • Dokumenterad erfarenhet av analys av biomassakomponenter med HPLC eller motsvarande
 • God förmåga att driva sitt arbete självständigt
 • God samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter

 • Erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel
 • Körkort typ B då du i tjänsten ska bedriva del av utvecklingsarbetet i hos företag på annan plats

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Mer information finns här.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240401 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/460
Kontakt
 • Ola Wallberg,, ola.wallberg@chemeng.lth.se, +46462224641
 • Mia Hedin, mia.hedin@food.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-02-16
Sista ansökningsdag 2024-03-01

Tillbaka till lediga jobb