Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att studera protein-protein och protein-ligandinteraktioner samt proteiners självassociation med målet att nå mekanistisk förståelse. Bland de problem som kommer att studeras finns oligomerbildning under amyloidfibrilleringsreaktioner, monomer- och oligomerinteraktioner med amyloidfibriller, samt hur dessa processer störs av inhbitorer. Doktoranden kommer att utveckla analytiska redskap för att nå förståelse av protein-proteininteraktioner och proteiners självassociering. Detta inkluderar utveckling av metoder som använder en kombination av biokemiska reaktioner och biofysikaliska tekniker samt design och byggande av verktyg och utrustning. Projektet omfattar utveckling av redskap för fotoinducerad korskoppling av omodifierade proteiner, samt för verktyg och reaktionsbetingelser för extraktion av fager från objektglas under mikroskopi för DNA sekvenering inom utvecklingen av massivt parallell fagdisplay.

Kvalifikationer

Kandidaten skall ha en examen på masternivå i molekylär proteinvetenskap, kemiteknik, bioteknik, nanoteknik eller motsvarande. Kandidaten skall ha arbetserfarenhet av att utföra och optimera Photo Induced Crosslinking of Unmodified Proteins (PICUP) eller motsvarande samt ha praktisk erfarenthet av design av nya mätinstrument och konponenter för 3D-printning. Arbetserfarenhet av upprening och biofysikaliska studier av fibrillbildande proteiner är meriterande. Avklarade kurser inom fysikalisk kemi på masternivå är meriternade.

Kandidaten skall kunna:

Photo Induced Crosslinking of Unmodified Proteins (PICUP) eller motsvarande.

Molekylärbiologiska tekniker såsom DNA-amplifiering, DNA-elektrofores, DNA-digerering, ligering och insättning i plasmid samt modifiering av DNA genom mutation med hjälp av PCR-tekniker.

Tekniker för att uttrycka och rena proteiner såsom proteinuttryck i bakteriella uttrycksytem, rening med kromatografiska tekniker samt proteinelektrofores.

Membransystemstekniker så som preparation av liposomer genom extrudering och analys av protein-membran-interaktioner.

Biofyskaliska tekniker så som fluorescensspektroskopi, isoterm titrerkalorimetri (ITC) och kinetikmätningar med hjälp av fluorescens.

Grundläggande NMR-spektroskopi.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3979
Kontakt
  • Martin Lundqvist, +46462228252
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-26
Sista ansökningsdag 2019-12-11

Inapoi la locuri de munca vacante