Lunds universitet, Humaniora och teologi, Humanistlaboratoriet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forsknings-och utbildningsanläggning främst för forskare, lärare och studenter från Humanistiska och teologiska fakulteterna. Labbet hyser teknologi, metodologisk kunskap, arkiveringsexpertis, och ett brett utbud av forskningsprojekt. Labbets aktiviteter är centrerade kring humanistisk forskning med forskningsfrågor inom kommunikation, kultur, kognition och lärande. Flera projekt är tvärvetenskapliga och bedrivs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet är en levande och dynamisk miljö som möjliggör för forskare inom humaniora att kombinera traditionella och nya metoder, och samverka med andra discipliner för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor.

Humanistlaboratoriet erbjuder fortlöpande utbildning i form av t.ex. workshops eller grupphandledningar men också doktorandkurser som löper över flera veckor, t ex i statistik eller användning av specifik utrustning. Humanistlaboratoriet söker nu en pedagog/koordinator med ansvar för att samordna, driva och utveckla labbets olika utbildningsinsatser.

Arbetsuppgifter
Pedagogens/koordinatorns roll är stötta forskare, lärare och studenter som vill utnyttja Humanistlaboratoriets faciliteter i forskning och undervisning. Arbetet är mycket varierade men handlar främst om att samordna och utveckla utbildningsinsatser, kommunicera inåt och utåt, samt att undervisa och handleda. Detta ställer stora krav på bland annat pedagogisk och kommunikativ förmåga, lyhördhet och kreativitet. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att:

  • Leda labbets lärarlag
  • Samordna de kurser och workshops som ges i labbet
  • Utveckla nytt material och nya kurser utifrån användares behov inklusive videobaserade tutorials
  • Att planera, organisera och genomföra kurser, workshops och individuella handledningar om ett ämne, en metod eller ett datorprogram
  • Organisera och genomföra labbvisningar för en varierande publik (såväl forskare som skolelever)
  • Informera om labbets utbildningsinsatser via t.ex. hemsida och nyhetsbrev
  • Kommunicera med potentiella kursdeltagare

De datorprogram som ligger i fokus för pedagogens/koordinatorns egen undervisning är främst generella program som används för förberedelse, insamling och analys av forskningsdata. Pedagogen/koordinatorn behöver ha stor teknisk vana för att både kunna undervisa i redan kända program men också kunna lära sig nya program på egen hand.

Nödvändiga kvalifikationer
Den sökande

-måste vara disputerad forskare

-måste ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet, förmåga och utbildning

-måste ha mycket goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift

-måste vara förtrogen med regler och förordningar i det svenska högskoleväsendet

-bör ha erfarenhet av pedagogiskt ledarskap

-bör ha en god kännedom om och erfarenhet av olika programvaror som används i forskningssyfte (exempelvis ePrime, CLAN och AntConc)

Andra välkomna egenskaper är flexibilitet och samarbetsförmåga eftersom arbetet kräver samarbete med användare med olika kunskapsnivåer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Eftersom sökanden kommer att arbeta med forskning och forskningsdata är även noggrannhet och samvetsgrannhet av stor vikt.

Var vänlig och ange din pedagogiska meritportfölj i ansökan.

Provanställning kan bli aktuellt.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-09-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1725
Kontakt
  • Marianne Gullberg, +46462220389
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-21
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Tillbaka till lediga jobb