Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Det främsta målet för doktoranden är att genomföra en forskarutbildning inom ämnesområdet biomedicin, detta innefattar deltagande i och utveckling av forskningsprojekt och bemästring av ”state-of-the-art” tekniker viktiga för forskningsprojekten. Dessutom förväntas doktoranden genomföra obligatoriska moment inom forskningsutbildningen, så som doktorandkurser.

Syftet med projektet är att identifiera nya molekylära mekanismer i Hippo-signalvägen. Således kommer doktoranden att utföra många cellodlingsexperiment innefattande, men inte begränsat till, cellisolering från mus och humana vävnader, 2D-cellodling, 3D-organoid-samodling och 3D-vävnadodling. Doktoranden kommer även att utföra standardtekniker inom laboratorieforskning, såsom immunoblottning, immunoprecipitation, immunofluorescens och flera typer av gelelektrofores. Doktoranden kommer också att lära sig och utföra masspektrometri-baserad proteomik på sina erhållna prover.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav

Master inom medicin, biomedicin, kemi/biologi, bioteknik eller annan relevant utbildning inom naturvetenskap eller teknik (ingenjör).

Dokumenterad erfarenhet av laboratoriearbete, såsom: primärcellsisolering, cellodling, precisionsskärning av vävnad, djurarbete, cell- och molekylärbiologiteknik och avancerad bildtagning med mikroskop och bildbehandling.

Kunskap om Hippo- och YAP/TAZ-signalering är fördelaktigt.

Meriterande

Förmåga att arbeta självständigt, vilket ska framgå tydligt från den sökandes grundutbildning eller experiment från masterprojektet eller under diskussion kring vetenskap under intervjun.

God förmåga att kommunicera i både tal och skrift på engelska.

Förmåga att fungera bra i grupp.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2018-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1852
Kontakt
  • Darcy Wagner, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-24
Sista ansökningsdag 2018-06-14

Tillbaka till lediga jobb