Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Anställningsform
Professor 

Omfattning
Heltid

Ämnesområde
Produktutveckling

Särskild ämnesbeskrivning
Området produktutveckling innefattar såväl metoder som processer inriktade på värdeskapande genom utveckling av nya, hållbara och innovativa teknologibaserade produkter. Vidare ingår de mer traditionella tekniska aspekterna som maskinkonstruktion (syntes och analys), kostnadsminskning, ökad produktkvalitet, matchande företagsstrategi och produktpolitik samt att erbjuda marknaden de typer av produkter som är motiverade ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Modern produktutveckling drar också nytta av nya hanteringsmetoder, ny mjukvara eller avancerad tillverkningsteknik, till exempel additiv tillverkning, som kan hjälpa oss att utveckla bättre produkter snabbare och resurseffektivare. Produktutveckling är ett centralt område för flera av LTHs utbildningsprogram. Forskningen är i huvudsak tillämpad och bygger på externfinansierade projekt i samverkan med omgivande samhälle och industri. 

Arbetsbeskrivning
Professorn ska främst arbeta med forskning och undervisning på forskarnivå och leda forskargruppen inom ämnesområdet. Centralt i detta arbete ingår att aktivt arbeta med ansökningar om externa forskningsmedel och säkerställa forskningsfinansiering för verksamheten.

Professorn kommer också att delta i utveckling och genomförande av undervisning på grundnivå och forskarutbildning samt inom den strategiska utvecklingen inom ämnesområdet inom ramen för LTHs utbildningsprogram.

Utveckling av universitetets 3D-laboratorier och forskning inom designområdet för additiv tillverkning ingår också i arbetet.

En viktig aspekt av rollen är att etablera och utveckla kontakter och partnerskap inom akademi, industri och andra organisationer, både nationellt och internationellt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har:

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Doktorsexamen i teknik eller motsvarande kompetens.
 • Dokumenterad erfarenhet och goda kunskaper i att leda forskargrupper.
 • Dokumenterad, god förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
 • En omfattande publikationsportfölj i högt rankade tidskrifter relaterade till produktutveckling.
 • Omfattande kunskaper inom hela ämnesområdet och fördjupad kunskap inom konstruktion, produktutveckling och produktförnyelse-/produktplanering.
 • Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete i eller med industrin.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Bedömningskriterier
Vid bedömning av sökande kommer särskild vikt att läggas på vetenskaplig skicklighet. Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap om hela den industriella produktutvecklingsprocessen, från behovsidentifiering till att lansera en produkt på marknaden.
 • Kunskap om modern programvara inom produktutveckling.
 • Kunskap om och erfarenhet av additiv tillverkning.
 • Kunskap om och erfarenhet av traditionell maskinkonstruktion.
 • Erfarenhet av att utveckla samverkan mellan akademi, industri och samhälle, nationellt och internationellt.
 • Stor erfarenhet av doktorandhandledning.
 • Förmåga att motivera studenter att ta ansvar för sitt eget lärande.
 • Bra relationsbyggande färdigheter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3059
Kontakt
 • Fredrik Nilsson, +46462228060
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-03-18

Tillbaka till lediga jobb