Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

En doktorandanställning utlyses i teoretisk kemi för beräkningskemiska studier av molekylära system för solenergiomvandling, med särskilt fokus på nydanande material som fotofunktionella järnkomplex under utveckling för användning i storskaliga och miljövänliga system och tillämpningar. Undersökningar av fotofysiska och fotokemiska egenskaper hos nya molekyler kommer att utföras med hjälp av kvantkemiska beräkningsmetoder, inklusive beräkningar av exciterade tillstånd och laddningsöverföringsprocesser. Doktorandstudierna kommer att utföras i nära samarbete med experimentella grupper som arbetar med syntes och spektroskopisk karakterisering av nya molekyler och material inriktade mot solenergitillämpningar och andra närliggande områden för fotoaktiva system. Projektet kommer därför att inkludera omfattande samarbeten för att tillsammans med experimentella kollegor bidra till utveckling och analys av nya fotoaktiva material.

Kvalifikationer

Vi söker en starkt motiverad doktorand med gedigna kunskaper i kemi, fysik, materialvetenskap eller andra närliggande ämnen. En mycket god förståelse för molekylär kvantmekanik på avancerad nivå, och en god allmän förståelse för molekylär fotokemi är viktiga för projektet, och doktorandanställningen kräver utmärkta förutsättningar att kunna bedriva beräkningskemisk forskning på avancerad nivå i en aktiv forskningsmiljö. God samarbetsförmåga med experimentella och teoretiska kollegor är också viktigt för att kunna fungera väl inom ramen för det större samarbetet som projektet ingår i. God förmåga att kunna uttrycka sig och kommunicera på engelska är nödvändig.

Sökande uppmanas att tillhandahålla CV, publikationslista (om sådan föreligger), beskrivning av eventuell forskningserfarenhet, ett personligt brev med motivering av ansökan som motiverar varför de vill påbörja forskarutbildning vid Lunds universitet, och på vilket sätt detta forskningsprojekt matchar deras egna intressen och deras vetenskapliga bakgrund, samt helst ett eller två akademiska rekommendationsbrev tillsammans med kontaktuppgifter till dem som skrivit referenserna.  

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3830
Kontakt
  • Petter Persson, universitetslektor, 046-2223311
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-26
Sista ansökningsdag 2018-12-31

Tillbaka till lediga jobb