Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen för translationell medicin i Malmö. Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Medicinsk Service, Region Skåne.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, forskarutbildning och undervisning vid fakultetens grundutbildningar. Andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som professor inkluderar viss administration, interna och externa förtroendeuppdrag nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Inom ramen för specialist/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring inom relevant laboratoriemedicinsk specialitet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 §.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Den sökande ska vara specialistkompetent i relevant specialitet.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet av den kliniska befattningen.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat mycket stor vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är det meriterande om den blivande innehavaren innehar huvudmannaskap för forskningsanslag beviljade i nationell eller internationell konkurrens.

Erfarenhet av translationell och i vården implementerbar forskning är meriterande. Den sökande ska ha en bred inriktning inom ett eller flera av områdena hemostas, koagulation eller vaskulär biologi.

Den sökande ska vidare ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå.

Hänsyn kommer även att tas till dokumenterad ledarskapsförmåga, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Dokumenterad klinisk självständighet och erfarenhet av att leda kliniskt arbete ska anses meriterande.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitet anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor: www.medicin.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: 046-222 80 84, e-post:Erik.Renstrom@med.lu.se eller

prefekt Lars Dahlin, tel 040 33 17 24 eller Lars.Dahlin@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson, tel 046-222 08 22, e-post:Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Ansökan
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-06-01. Ansökningstiden har förlängts t o m 2020-08-20.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.medicin.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV)

Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4209
Publicerat 2020-04-06
Sista ansökningsdag 2020-08-20

Tillbaka till lediga jobb