Lund University, Centre for Environmental and Climate research

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi söker en mycket motiverad Postdoktor för deltagande i det interdisciplinära forsknings projektet ”Klimatkostnader av kalhuggning av boreal skog - ett flerskaleexperiment (CORE)”.

Forskningen fokuserar på den boreala forskningsstationen, Norunda, som innehar Sveriges längsta mätserie gällande utbyte av växthusgaser (www.icos-sweden/station_norunda.html). Vi ämnar integrera mätningar med toppmodern modelleringsteknik som spänner över flera temporala och spatiala skalor för att etablera en komplett balansberäkning av växthusgaser från Norunda som skog idag och efter planerad kalhuggning. Projektet kommer ge viktig information gällande riktlinjer och strategiska investeringar inom förvaltningen av skogssektorn, samt även bidra till att minska osäkerheter i växthusgasbalanser och klimatmodeller.

Postdoktorn kommer utföra fältstudier i geofysik och analysera data för att skapa 3D-bilder av den geologiska strukturen under ytan och grundvattendynamik. Hen kommer även bestämma de nyckelfaktorer som driver stora växthusgasemissioner och lagring i jordar, samt publicera resultaten i kvalificerade vetenskapliga tidskrifter. Placeringen är i Lund, men inkluderar frekvent fältarbete i Norunda (30 km norr om Uppsala).

Vi erbjuder en inspirerande och interdisciplinär arbetsmiljö i en internationell och erfaren forskargrupp från Lunds universitet (CEC och INES), Swansea (UK) och Helsingfors (FI) universitet, med utmärkta möjligheter till vetenskapliga utbyten och karriärutveckling. Projektet har koppling till internationella nätverk av forskare (ICOS, FLUXNET, NordSpec, AIMES).

Kvalifikationer

Krav

Forskningen är i stor utsträckning interdisciplinär och därför är en bred kompetensprofil och erfarenheter från relevanta områden (nedan) särskilt värdefulla. Kandidater med specialisering inom följande två områden är relevanta för denna position:

1) En geofysiker eller hydrolog med omfattande erfarenhet av fältstudier och numerisk modellering av processer under ytan.
2) Alternativt, en biogeokemist eller ekologisk mikrobiolog/markekolog med erfarenheter av markkemiska/mikrobiella analyser, gaskromatografi/mass-spektrometri, analys av stabila isotoper och/eller multivariabel statistik.

Kandidater med kompetens inom ett av de ovannämnda områdena behöver inte ha expertkunskaper inom det andra området, men ska visa intresse för att tillskansa sig nödvändiga kompetenser, med vägledning av experter i forskningsgruppen, och visa engagemang för att tillämpa dessa.

Sökande ska ha

 • En doktorsexamen, eller en internationell examen bedömd likvärdig en doktorsexamen, inom ett av områdena listade ovan, slutförd för högst 3 år sedan (undantaget särskilda omständigheter).
 • En publikationslista som motsvarar karriärsstadiet
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det engelska språket
 • God kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i ett lag men också självständigt, samt drivkraften för att slutföra aktiviteter i tid

Meriterande

 • Kunskap inom koldioxidcykeln, växthusgasbalans eller skogsforskning
 • Bevisad förmåga att fullfölja markpenetrerande radar och elektriska geofysiska (t.ex. resistivitet, inducerad polarisering, självpotential) undersökningar för hydrologiska ändamål
 • Erfarenhet i multivariat statistik eller spatio-temporal analys
 • Bevisad färdighet på ett eller flera av följande programmeringsspråk: Matlab, Python, R.
   

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1:e april eller enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/207
Kontakt
 • Natascha Kljun, professor, +46 46 222 4731, natascha.kljun@cec.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-25
Sista ansökningsdag 2019-03-03

Tillbaka till lediga jobb