Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vid Avdelningen för lungmedicin och allergologi bedrivs sedan många år framgångsrik translationell, klinisk och epidemiologisk forskningsverksamhet med inriktning mot kroniska lungsjukdomar som astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Anställning

En anställning som universitetslektor tillsvidare i ämnet klinisk lungmedicin och allergologi. Anställningen är placerad tillsvidare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Avdelningen för lungmedicin och allergologi, och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår främst egen forskning men även undervisning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom Medicinska fakulteten.

Innehavaren ansvarar för och koordinerar undervisningen i Lund inom ämnet lungmedicin på grundnivå och avancerad nivå, framförallt på läkarprogrammet.

Vidare ingår i arbetsuppgifterna uppdraget som chef för Avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Institutionen för kliniska  vetenskaper Lund. Avdelningschefskapet innebär ett från prefekten delegerat ansvar för universitetsanställd personal, ekonomi, arbetsmiljö och brandskydd. För undervisande och forskande personal anställd vid Region Skåne förväntas avdelningschefen samordna arbetsmiljöarbetet med Region Skånes företrädare.

Innehavaren förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt.

Inom ramen för specialist-/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Enligt Socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Den sökanden skall vara specialistkompetent läkare inom området lungmedicin, allergologi med tillhörande relevant basspecialitet, och/eller onkologi med tydlig klinisk och forskningsmässig inriktning mot lungcancer.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten i form av förmåga att handleda doktorander samt förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete kommer även att tillmätas betydelse. Pedagogisk skicklighet ska redovisas såväl inom undervisning som inom handledning på grundnivå, avancerad nivå och  forskarutbildningsnivå.

Därutöver kommer stor vikt att tillmätas visad förmåga till akademiskt ledarskap och samarbete. Erfarenhet från tidigare ledningsuppdrag samt administrativ skicklighet är meriterande. Vikt kommer även att fästas vid skicklighet i fråga om deltagande i organisatorisk utveckling och samverkan och förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Dokumenterad klinisk självständighet och erfarenhet av att leda kliniskt arbete ska anses meriterande.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/lfn.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Övrig information

Upplysningar lämnas av:

Dekan Kristina Åkesson, telefon: +46 46 222 80 84, e-post: kristina.akesson@med.lu.se

och prefekt Mikael Bodelsson, telefon. +46 46 177 570, e-post: mikael.bodelsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon: +46 46 222 44 10, e-post. robert.norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från Medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2022-01-14.

Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se Instruktioner för sökande till läraranställningar: www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg behöver däremot inte översättas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/618
Kontakt
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-11-09
Sista ansökningsdag 2022-01-14

Tillbaka till lediga jobb