Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektbeskrivning

I ett framtida scenarium kommer klimatförändringarna inte att vara den enda påverkan på våra vattenresurser utan de kommer samtidigt också att utsättas för t.ex. eutrofiering och brunifiering (förhöjda halter av humus). Denna påverkan från flera, samtidigt verkande processer kommer sannolikt att leda till hitintills okända synergieffekter på födovävars funktion, arters interaktioner, men också på möjligheten att utnyttja våra vattenresurser för t.ex dricksvatten. Huvudmålet med den utlysta doktorandtjänsten är att studera orsaker, mekanismer och möjliga åtgärder för att säkerställa framtida vattenkvalitet och ekosystemfunktion i sjöar. Denna breda ansats innehåller såväl grund- som tillämpad forskning och inkluderar ett flertal vetenskapliga verktyg, såsom databaser, experiment och fältstudier. Speciellt fokus kommer att läggas på att studera effekter av klimat, eutrofiering och brunifierng i dricksvattentäkter, såsom sjön Bolmen, samt på utvärdering av lokala åtgärder i form av t.ex våtmarker. I arbetet ingår interaktion med avnämare på landsbygden och kommunikationen sker på svenska. Forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med Sweden Water Research/Sydvatten och Länsstyrelsen.

Tjänsten kommer att placeras vid Biologiska inst/Akvatisk Ekologi, finaniseras av Formas och Sweden Water Research och Sydvatten AB. Huvudhandledare är Prof Lars-Anders Hansson (lars-anders.hansson@biol.lu.se), och biträdande handledare Prof. Emma Kritzberg och Dr. Linda Parkefelt.

Kvalifikationer

En framgångsrik sökande har en utbildning i biologi eller miljövetenskap, helst med inriktning mot studier av akvatiska ekosystem och vattenkvalitet. Sökanden bör också ha erfarenheter och intresse av fältarbete och experimentella studier, såväl som hantering av stora datamängder med statistiska metoder. Självständighet och initiativförmåga är betydande meriter, liksom dokumenterat god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som engelska. Körkort är nödvändigt då flera av studierna kommer att genomföras i fält. Eftersom tjänsten innebär direkt kontakt och kommunikation med avnämare på landsbygden är god kommunikationsförmåga på svenska nödvändig.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Skriv din ansökan på svenska.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 juni 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/644
Kontakt
  • Lars-Anders Hansson, professor, +46 46 222 41 69, lars-anders.hansson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-22
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb