Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Lund universitet har en framstående roll internationellt vad gäller utveckling och tillämpning av nya tekniker för magnetkameraundersökningar (MRI). Inom ramen för pågående projekt ser vi behov av en postdoktor som kan analysera 7T-MRI-data från olika neurologiska sjukdomar och problemställningar, primärt från idrottare med skallskador samt patienter med SLE.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor är placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper Lund, avdelningen för diagnostisk radiologi. Vi söker nu en medarbetare som kommer att arbeta inom MR-fysikgruppen i samarbete med kliniska forskare inom neurokirurgi och neuroradiologi.

Arbetet kommer att innefatta:

1) Analys av 7T-MRI-data i projekt inriktade mot att förstå skador i hjärnan hos idrottare samt hos patienter med systemisk lupus erythematosus. Analyserna kommer att ske på data insamlad med en mångfald av MR-tekniker: diffusions-MRI, fMRI, susceptibilitetsavbildning samt spektroskopi. Merparten av data är redan insamlad.

2) Förutom att analysera MRI data med moderna analysverktyg enligt ovan förväntas medarbetaren bidra till förbättring av tekniker generellt för 7T-MRI, samarbeta med kliniska doktorander, samt presentera resultat på konferenser, samt författa vetenskapliga arbeten.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i magnetresonansteknik, medicinsk strålningsfysik, neurovetenskap, biostatistik eller annat ämnesområde av relevans för projektet. MSc eller BSc i fysik, medicin, biologi, statistik, eller annat ämnesområde av relevans för projektet.

Meriterande
- Dokumenterad god kunskap om magnetresonansavbildning och tillhörande data-analys.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med MATLAB, Python, och/eller C/C++.
- Dokumenterad erfarenhet av att analysera data från hjärnavbildande tekniker (neuroimaging).
- Dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar och publicera dessa i internationella journaler.
- Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska (muntligt och skriftligt).
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning eller handledning.
- Erfarenheter av att arbeta i en internationell miljö.

Sökande förväntas vara självständig och kreativ med god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet pga av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2169
Kontakt
  • Markus Nilsson, 070-2523745
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-06-27
Sista ansökningsdag 2019-08-19

Tillbaka till lediga jobb