Lunds universitet, Med fak, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Ett av medicinska fakultetens starka forskningsområden rör stamcells- och blodforskning. Den aktuella tjänsten kombinerar detta område med ett annat styrkeområde, nämligen det som handlar om laboratoriebaserad precisions-medicin. Den utvalda sökande kommer att arbeta vid den framgångsrika Institutionen för laboratoriemedicin, närmare bestämt vid Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin, där världsledande forskning inom området blodgruppsbiologi bedrivs under ledning av doktorandens huvudhandledare. Arbetsplatsens placering: Biomedicinskt Centrum i Lund.

Arbetsuppgifter
Det planerade avhandlingsprojektet handlar om den röda blodkroppens ytstrukturer, deras genetiska bakgrund och funktionella betydelse som blodgruppsmolekyler, bl.a. inom transfusionsmedicin. I mer detalj går projektet bl.a. ut på att klarlägga faktorer som reglerar dessa molekyler uttryck i kroppen, och då särskilt på vår vanligaste cell, den röda blodkroppen. Forskningen kommer att bedrivas självständigt under handledning och utgå från bioinformatiskt arbete liksom biomedicinska, experimentella laborationer. Målet är att kartlägga mekanismer bakom blodgruppsvariation i människa. Djurförsök och undervisning ingår ej i anställningen

Kvalifikationer
Magisterexamen i ett för doktorandstudierna relevant ämne (t.ex. cellbiologi, immunologi, molekylärbiologi etc) krävs.

Ytterligare krav för att bli del av vår framgångsrika miljö:

- förmåga att arbeta självständigt i projektform under handledning
- förmåga att samarbeta med vårt internationella team av doktorander, post-docs, forskare och andra medarbetare
- förmåga att läsa och skriva engelska på ett utmärkt sätt, liksom att kunna kommunicera muntligt

Meriterande
Kunskap om den röda blodkroppens biologi och/eller blodgruppsgenetik och -biokemi är högst önskvärd.

Dokumenterad erfarenhet från kliniskt eller experimentellt arbete med röda blodkroppar och/eller blodgrupper värderas högt.

Dokumenterad förmåga att utföra forskning eller andra projekt är önskvärd.

Dokumenterad insikt i och erfarenhet av den vetenskapliga projcessen (dvs från hypotes via projektplanering till att summera data inför publikation) värdesätts.

Övrig information om tjänsten
Akadmisk undervisning är inte del av arbetsbeskrivningen men handledning av studenter i laboratoriet kan förekomma.

Resor kan komma att ingå i tjänsten, t.ex. vid samarbete med annan forskningsgrupp eller vid konferenser.

Vi uppskattar humor och kreativitet, liksom social förmåga och en nyfiken, positiv attityd i allmänhet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2618
Kontakt
  • Martin L Olsson, 046-173207
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-10
Sista ansökningsdag 2019-07-24

Tillbaka till lediga jobb