Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi utlyser två doktorandtjänster i miljövetenskap, inom ett attraktivt tvärvetenskapligt forskningsområde. Idag har CEC cirka 20 doktorander, och erbjuder möjligheter till samarbete med forskargrupper över hela Europa. CEC har också två forskarskolor som är öppna för doktorander inom miljövetenskap.

CEC rekryterar två doktorander inom DrivenByPollinators, ett femårigt ERC-forskningsprojekt om hur den rapporterade minskningen av insektspopulationer påverkar miljön. I projektet kommer vi att kvantifiera hur effekter av markanvändningsintensitet på landskapsskalan påverkar biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i gräsmarker genom att förändra samhällen av pollinatörer och herbivorer. Doktoranderna kommer att ha en ledande roll i fältstudier/experiment. Även en postdoktor och taxonomiska experter medverkar i projektet. 

Kvalifikationer
Krav

 • Universitetsexamen på masternivå eller motsvarande inom miljövetenskap, ekologi, biologi, eller andra relevanta naturvetenskapliga fält
 • Förmåga att arbeta självständigt och att formulera samt analysera forskningsproblem
 • Utmärkta kunskaper om biologisk mångfald och ekosystemfunktioner
 • Erfarenhet av experimentella (mesocosm) och/eller fältbaserade studier
 • Erfarenhet med kvantitativa metoder inom ekologi, med tillämpning i R eller liknande
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga i engelska
 • Erfarenhet av vetenskapligt skrivande
 • Utmärkt organisations- och tidshanteringsförmåga
 • Körkort (B)

 Meriter

 • Erfarenhet av att studera växtsamhällen i gräsmarker, skapa och analysera interaktionsnätverk
 • Praktisk erfarenhet av att kvantifiera funktionella egenskaper hos växter
 • Färdigheter i GIS (QGIS, ArcGIS eller liknande)
 • Erfarenhet av att kommunicera med jordbrukare
 • God muntlig kommunikativ förmåga i svenska

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan ska bestå av CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3191
Kontakt
 • Yann Clough, +46 (0) 46-222 68 31, yann.clough@cec.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-02
Sista ansökningsdag 2019-11-10

Tillbaka till lediga jobb